مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,933

دانلود:

2,658

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان

صفحات

 صفحه شروع 309 | صفحه پایان 316

چکیده

 زمینه و هدف: امروزه با گسترش زندگی شهری میزان استرس افزایش یافته است و یکی از راه های کاهش اثرات این استرس استفاده از فضای سبز است, هدف این مطالعه بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان بود. روش بررسی: در این مطاله مورد - شاهدی 60 نفر از مردان ساکن تهران به روش دردسترس انتخاب شدند. تعداد 30 نفر از آنها حداقل 10 سال ساکن فضای سبز و 30 نفر دیگر نیز حداقل 10 سال ساکن آپارتمان بودند. پرسشنامه SCL-90-R جهت سنجش علایم روانی به وسیله افراد هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین افراد ساکن فضای سبز و افراد آپارتمان نشین از لحاظ مولفه های پارانوییدی و روان گسستگی اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05), اما در سایر مولفه های سلامت روان بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: سکونت در فضای سبز به مدت طولانی باعث افزایش سلامت روان می شود و در بهبود مولفه های مربوط به سلامت روان اهمیت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حمید، نجمه، و بابامیری، محمد. (1391). بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان. ارمغان دانش، 17(4 (پی در پی 70))، 309-316. SID. https://sid.ir/paper/78153/fa

  Vancouver: کپی

  حمید نجمه، بابامیری محمد. بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان. ارمغان دانش[Internet]. 1391؛17(4 (پی در پی 70)):309-316. Available from: https://sid.ir/paper/78153/fa

  IEEE: کپی

  نجمه حمید، و محمد بابامیری، “بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان،” ارمغان دانش، vol. 17، no. 4 (پی در پی 70)، pp. 309–316، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/78153/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی