مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,508

دانلود:

546

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثرات بیهوشی کتامین زایلازین با ترامادول

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 116

چکیده

 زمینه و هدف: کاربرد عمده ترامادول در کنترل درد و مدیریت درد بعد از اعمال جراحی در انسان است. هدف این مطالعه مقایسه اثرات بیهوشی کتامین زایلازین با ترامادول در مدل حیوانی بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 10 قلاده سگ از نژاد مخلوط و از هر دو جنس با وزن متوسط 20±2  کیلوگرم به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله آتروپین 0.04 و متعاقب آن زایلازین 0.55 و کتامین 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی تزریق شدند. پنج دقیقه بعد, از ترامادول 2 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی تزریق شد. در گروه کنترل به جای ترامادول از سرم فیزیولوژی با همان حجم دارویی ترامادول استفاده شد. مدت زمان بیهوشی, ریکاوری و پارامترها فیزیولوژیک اندازه گیری و ثبت شدند. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: فاکتور متفاوت بین دو گروه میانگین مدت بی دردی بود که در گروه مداخله 17.2 و در گروه کنترل 36.4 دقیقه بود که تفاوت معنی داری را نشان داد (p=0.02).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد, با اضافه کردن ترامادول به ترک یب داروی بیهوش کتامین و زایلازین مدت بی دردی کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرجانی، مهدی، و دستاران، ساسان. (1391). مقایسه اثرات بیهوشی کتامین زایلازین با ترامادول. ارمغان دانش، 17(2 (پی در پی 68))، 111-116. SID. https://sid.ir/paper/77780/fa

  Vancouver: کپی

  مرجانی مهدی، دستاران ساسان. مقایسه اثرات بیهوشی کتامین زایلازین با ترامادول. ارمغان دانش[Internet]. 1391؛17(2 (پی در پی 68)):111-116. Available from: https://sid.ir/paper/77780/fa

  IEEE: کپی

  مهدی مرجانی، و ساسان دستاران، “مقایسه اثرات بیهوشی کتامین زایلازین با ترامادول،” ارمغان دانش، vol. 17، no. 2 (پی در پی 68)، pp. 111–116، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/77780/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی