مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ارمغان دانش | سال:1387 | دوره:13 | شماره:1 (پی در پی 49) | صفحه شروع:125 | صفحه پایان:132

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

787

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک خود به خودی پاره شده

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 132

چکیده

 مقدمه و هدف: حاملگی هتروتوپیک به حاملگی های همزمان داخل و خارج از رحم اطلاق می شود. این وضعیت بیشتر در زنانی دیده می شود که در سیکل های درمانی کمک باروری قرار گرفته اند, ولی به ندرت به صورت خود به خودی نیز رخ می دهد. از آنجایی که روش های تشخیصی و درمانی معمول ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند, حاملگی هتروتوپیک یک مشکل تشخیصی و درمانی را برای پزشکان ایجاد می کند. دراین حالت ظن بالینی قوی برای تشخیص و حفظ حاملگی داخل رحم در طی درمان ضروری است. در این مقاله یک مورد حاملگی هتروتوپیک خود به خودی پاره شده گزارش شده است.معرفی بیمار: بیمار زنی 32 ساله با تاخیر قاعدگی به مدت دو ماه, به علت درد شکم, تهوع و استفراغ در وضعیت شوک هیپوولمیک در سال 1386 به اورژانس یکی از بیمارستان های شهر سنندج مراجعه کرده است. سابقه یک بار سزارین را ذکر می نمود. در معاینه, شکم اتساع آشکار همراه با حساسیت عمومی و ارجاعی داشت. سونوگرافی مایع آزاد فراوان داخل شکم و لگن و نیز تجمع هتروژن وسیع نشان گر هماتوم در آدنکس راست را نشان داد. در داخل رحم, کیسه حاملگی با جنین 7 هفته و ضربان قلب نرمال مشاهده شد. بیمار با تشخیص حاملگی هتروتوپیک تحت لاپاراتومی قرار گرفت و لوله پاره شده با حاملگی نا به جای داخل آن برداشته شد. حاملگی داخل رحم بدون مشکل ادامه یافته و منجر به تولد نوزاد سالم دختر شد.نتیجه گیری: پزشکان باید در برخورد با زنان در سنین باروری از احتمال بروز حاملگی هتروتوپ آگاه باشند. هر گونه وضعیت غیر طبیعی در معاینه یا سونوگرافی بیمار بارداری که حاملگی داخل رحم دارد و دچار درد شکم شده است, باید پزشک را متوجه حاملگی هتروتوپیک نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID