مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,314

دانلود:

303

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد خطر وقوع سیلاب ها در مسیر پیچان رودها؛ مورد: رودخانه شور (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند)

نویسندگان

بیاتی خطیبی مریم

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 148

چکیده

پیچان رودها از چشم اندازه های مهم هیدرولوژیکی هستند که تغییرات ژئومورفولوژیکی مهم تری را موجب می شوند. در یک محیط ویژه, این چشم اندازها از نشانه های تغییرات ناگهانی هیدرولوژیکی وژئومورفولوژیکی محسوب می شوند حضور پیچان رودها در واقع یکی از نشانه های مهم خطر وقوع سیلاب ها در محدوده تشکیل به شمار می آید. در مسیر رودخانه شور- واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند و جاری در یکی از زیرحوضه های قرنقوچای - پیچ و خم های زیاد و متوالی تشکیل شده است که با توجه به پیچ و خم های ایجاد شده, این پیچان رود از تیپیک ترین نوع خود محسوب می شود. در این مقاله, برای بررسی این پدیده ها و همچنین برای مطالعه پتانسیل خطر وقوع سیلاب ها در طول قطعاتی از مسیر پیچان رود از شاخصی به نام شاخص LFH استفاده شده است. برای به کارگیری این شاخص از نقشه های توپوگرافی, از تصاویر ماهواره ای و از عکس های هوایی و داده های میدانی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی ها و شاخص به کار گرفته شده, نشان می دهد که مقدار LFH در کل طول مسیر متفاوت بوده و مقدار آن با متوسط 0.77 در طول پیچان رود شور نسبتا بالا است. به عبارت دیگر, طبق این شاخص, خطر وقوع سیلاب های بزرگ, به ویژه در طول بعضی از قطعات مسیر پرپیچ وخم دار این رودخانه بالا است.بررسی ها همچنین حاکی از این است که بعد از وقوع هر سیلاب و با انجام هر جابجایی در قوس پیچان و حرکت آن به طرف کناره ها, فرسایش کناری در طول مسیر رودخانه شور تشدید و خطرات ناشی از آن نیز افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  بیاتی خطیبی، مریم. (1392). برآورد خطر وقوع سیلاب ها در مسیر پیچان رودها؛ مورد: رودخانه شور (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند). جغرافیا و توسعه، 11(پیاپی 31)، 137-148. SID. https://sid.ir/paper/77247/fa

  Vancouver: کپی

  بیاتی خطیبی مریم. برآورد خطر وقوع سیلاب ها در مسیر پیچان رودها؛ مورد: رودخانه شور (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند). جغرافیا و توسعه[Internet]. 1392؛11(پیاپی 31):137-148. Available from: https://sid.ir/paper/77247/fa

  IEEE: کپی

  مریم بیاتی خطیبی، “برآورد خطر وقوع سیلاب ها در مسیر پیچان رودها؛ مورد: رودخانه شور (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند)،” جغرافیا و توسعه، vol. 11، no. پیاپی 31، pp. 137–148، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/77247/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی