مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

903

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برخورد ساختمانهای حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن ازطریق آزمایش میز لرزان

صفحات

 صفحه شروع 1136 | صفحه پایان 1147

کلیدواژه

چکیده

 برخورد ساختمانهای مجاور به یکدیگر حین زلزله, از خطرات لرزهای قابل توجه می باشد. لرزه خیز بودن ایران و گسترش ساخت و ساز در آن نیاز به برسی روشهای کاهش و یا در صورت امکان حذف آن را در ساختمانها از جمله سازهةای فولادی الزامی می نماید. این امر در مراحل طراحی سازه های جدید و یا مقاوم سازی ساختمانهای ساخته شده در گذشته به صورت بررس عوامل گوناگون موثر برضربه صورت می پذیرد. در مقاله حاضر ابتدا اثرات ضربه به طور کلی بررس شده و سپس نتایج آزمایشات بردو مدل سازه فولادی قاب خمشی روی میز لرزان با تحریک اجباری و نیز تحریک لرزهای ارائه شده است. در نهایت, تعدادی از روشهای کاهش اثر ضربه از جمله افزایش فاصله بین دو سازه, استفاده از یک نوع ماده جاذب ضربه و همچنین روش اتصال دو سازه در مدلهای فلزی ساخته شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایشات, نمایانگر اهمیت توجه بیشتر به انتخاب فواصل بین ساختمانهای همجوار براساس مشخصات دینامیکی آنها, تاثیر قابل ملاحظه ماده ضربه گیر در کاهش پاسخ شتاب در هنگام برخورد سازهها و موثر بودن روش اتصال و سازه برای حذف اثر ضربه البته در خصوص پاسخ شتاب و جابجایی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند برای مقاوم سازی ساختمانهای فولادی و طراحی وساخت ساختمانهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضاوندی، آرش، و سروقدمقدم، عبدالرضا. (1382). برخورد ساختمانهای حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن ازطریق آزمایش میز لرزان. امیرکبیر، 14(ب-56)، 1136-1147. SID. https://sid.ir/paper/767/fa

  Vancouver: کپی

  رضاوندی آرش، سروقدمقدم عبدالرضا. برخورد ساختمانهای حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن ازطریق آزمایش میز لرزان. امیرکبیر[Internet]. 1382؛14(ب-56):1136-1147. Available from: https://sid.ir/paper/767/fa

  IEEE: کپی

  آرش رضاوندی، و عبدالرضا سروقدمقدم، “برخورد ساختمانهای حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن ازطریق آزمایش میز لرزان،” امیرکبیر، vol. 14، no. ب-56، pp. 1136–1147، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/767/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )