مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,425

دانلود:

464

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن ها

نویسندگان

سلطانی فر محمد

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 60

چکیده

 نوجوانان که اصلی ترین مخاطبان اینترنت به شمار می آیند, در مورد امکانات و شیوه استفاده صحیح از اینترنت آموزش نمی بینند و از سوی دیگر قدرت چندانی در گزینش, انتخاب, پردازش و تجزیه و تحلیل درست اطلاعات و داده های دریافتی ندارند. این مشکل, در آشنا نبودن متولیان آموزش (والدین و مربیان دانش آموزان) با تکنولوژی های نو ارتباطی و اطلاعاتی ریشه دارد. بنابراین آگاهی متولیان برنامه ریزی درسی نسبت به این ضعف و ناتوانی می تواند آنان را به برنامه ریزی دقیق برای کسب آموزش سواد اینترنتی والدین و مربیان سوق دهد.سواد اینترنتی سه لایه دارد؛ اول, برنامه ریزی شخصی در شیوه استفاده از اینترنت؛ دوم, شناخت ویژگی های پیام و سوم, تحلیل و نقد پیام. در پژوهش حاضر وضعیت سواد اینترنتی در لایه اول, میان سه گروه دانش آموزان, مربیان و والدین آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه آماری, 359 دانش آموز دختر و پسر سال سوم دبیرستان هستند که کاربر اینترنت بوده اند. این دانش آموزان از پنج منطقه شهر تهران شمال, جنوب, شرق, غرب و مرکز انتخاب شدند و پرسشنامه ای برای سنجش سواد اینترنتی میان آنها, مربیان (112 نفر) و والدینشان (718 نفر) توزیع شد. نتایج این پژوهش توصیفی نشان می دهد:1. در توانایی استفاده از اینترنت میان دانش آموزان, مربیان و والدین آنها تفاوت معنادار وجود دارد.2. میزان استفاده دانش آموزان از اینترنت بیشتر از مربیان و والدین آنهاست.3. در اولویت برنامه های مورد استفاده از اینترنت, میان دانش آموزان, مربیان و والدین آنها تفاوت معنادار وجود دارد.4. در برنامه ریزی شخصی برای استفاده از اینترنت, میان دانش آموزان, مربیان و والدین آنها تفاوت معنادار وجود ندارد.6.58 درصد دانش آموزان در خصوص استفاده از اینترنت با افراد ذی صلاح مشاوره داشته اند.10.44 درصد والدین دانش آموزان کاربر اینترنت, فقط قادرند به اینترنت وصل شوند و این میزان در میان مربیان آنها 32.31 درصد است.تفاوت سطح سواد اینترنتی در میان سه گروه دانش آموزان, مربیان و اولیا نشان می دهد, والدین و معلمان نمی توانند در مورد چگونگی استفاده از اینترنت به دانش آموزان آموزش لازم را ارایه دهند و مرجعی برای نوجوانان به شمار نمی آیند.والدین به خصوص مربیان باید توانمندی و سطح سواد اینترنتی و رسانه ای خود را افزایش دهند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سلطانی فر، محمد. (1387). تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن ها. نوآوری های آموزشی، 7(27)، 37-60. SID. https://sid.ir/paper/75651/fa

Vancouver: کپی

سلطانی فر محمد. تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن ها. نوآوری های آموزشی[Internet]. 1387؛7(27):37-60. Available from: https://sid.ir/paper/75651/fa

IEEE: کپی

محمد سلطانی فر، “تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن ها،” نوآوری های آموزشی، vol. 7، no. 27، pp. 37–60، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/75651/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی