مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نوآوری های آموزشی
سال:1392 | دوره:12 | شماره:46
صفحه شروع:99 | صفحه پایان:123

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

375

دانلود:

139

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی در مدارس

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 123

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی