مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین و تحلیل جریان اسلامی سازی علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 78

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 آغاز گاه تحولات روزافزون بشر در حوزه های گوناگون «انقلابهای صنعتی» سالهای اول قرن هفدهم است. اندیشه مدرنیته نیز در همین دوران شکل می گیرد. مهمترین ویژگی اندیشه مدرنیته «اومانیسم» است. غرب، خاستگاه این تمدن نوین بوده است. اندیشه مدرن تدریجا به دیگر سرزمینهای غیر غربی گسترش یافت. اسلام در حکم یکی از تمدنهای غیر غربی خواه ناخواه می باید با این تمدن نوین مواجه می شد. از بدو مواجهه مسلمانان با تمدن نوین غرب به طور پراکنده تلاشهایی در این جهت صورت گرفته است. نخستین تلاشهای سازمان یافته در حوزه تعلیم و تربیت در سال 1977 با برگزاری کنفرانس «تعلیم و تربیت مسلمانان» در شهر مکه آغاز شد. تفکر «اسلامی سازی علوم» نیز در همین کنفرانس مطرح و بعدها دنبال شد. با گذشت سالها از این رویداد، حتی مدعیان این تفکر نیز از روند تحقق مطلوب آن اظهار رضایت نمی کنند. چرایی عدم تحقق مطلوب این نظر و به تبع آن تعلیم و تربیت وجه مسئله خیز مقاله حاضر است. رویکردهایی که مسلمانان برای اسلامی سازی علوم در نظر گرفته اند، عبارتند از: استنباطی، سنت گرایانه، تغییر پارادایم و تغییر پیش فرض. هر کدام از این رویکردها دلالتهایی را برای تعلیم و تربیت در بردارد و در جهت تحقق مطلوب خود نیازمند توجه به سه حوزه انتقادی، معرفت شناسانه، دین شناسانه و تربیتی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی