مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

556

دانلود:

218

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضرورت تدوین نظریه برنامه درسی برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

محسن پور بهرام

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 113

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقاله حاضر به پیشینه تدوین برنامه ها و تالیف کتابهای درسی مدارس و دبیرستانهای کشور اشاره ای گذرا دارد. آنگاه درباره مفهوم نظریه های برنامه درسی، عناصر آن و طبقه بندیهایی که صاحبنظران معاصر غربی از نظریه های برنامه درسی به عمل آورده اند، به بحث می پردازد. در ضمن یادآور می شود که این نظریه های برنامه درسی از دیدگاههای فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی متداول در غرب نشات گرفته اند و راهنمای عمل برنامه ریزان درسی این جوامع هستند. مقاله سپس بر ضرورت تدوین نظریه برنامه درسی بومی به عنوان راهنمای عمل برنامه ریزان و مولفان کتابهای درسی کشور تاکید می کند و مشکلات ناشی از نبود چنین نظریه ای را در گذشته متذکر می شود. آنگاه با ذکر شواهد و مثالهایی، استدلال می کند که با رجوع به جهان بینی اسلامی و ادبیات تعلیم و تربیت مسلمانان می توان به استخراج و استنباط عناصر نظریه برنامه درسی برای آموزش و پرورش دست یازید و به تدوین نظریه ای بومی در حوزه برنامه درسی همت گماشت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی