مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,144

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی چالش ها، مسایل و راهکارهای توسعه زراعت و باغبانی در استان مرکزی

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 156

چکیده

 در برنامه های توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ایران, بخش کشاورزی محور توسعه اقتصادی است و آمار و اطلاعات مستند نشان گر مزیت نسبی این بخش نسبت به سایر بخش های اقتصادی می باشد. بر این اساس, بیش ترین بهره وری نیروی کار و ارزش افزوده به ازای هر واحد سرمایه گذاری, اختصاص به کشاورزی دارد. در این میان, زیربخش زراعت و باغبانی به واسطه وابستگی امنیت غذایی کشور به آن مورد توجه ویژه است. زیربخش زراعت و باغبانی استان مرکزی با حدود 371 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه و دایمی از جایگاه اقتصادی و اجتماعی مهمی برخوردار است ولی برخی چالش ها و مسایل مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های آن شده است. تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام شده, به دنبال شناخت این چالش ها و مسایل و راهکارهای مرتفع ساختن آنها می باشد. جامعه آماری شامل مدیران, کارشناسان و مروجین واحدهای زراعی و باغی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است. حجم نمونه کارشناسان و مروجین با استفاده از فرمولن کوکران و مدیران به صورت سرشماری تعیین شد, که تعداد آنها 104 نفر گردید. یافته های تحقیق نشان داد, که چالش ها و مسایل بیرونی بیش از چالش ها و مسایل درونی مانع توسعه زراعت و باغبانی استان مرکزی شده است. مهم ترین چالش و مساله بیرونی «ضعف قوانین حمایت از عدم خرد شدن و اجباری شدن رعایت اندازه اقتصادی واحدهای تولیدی» و «ضعف زیر نظام های بسته بندی, حمل و نقل, بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی» می باشد. از جانب دیگر, نتایج آزمون تحلیل عاملی چالش ها و مسایل توسعه زراعت و باغبانی نشان می دهد, که «کشاورزی سنتی و معیشتی» 49.3 درصد واریانس مشترک بین عامل اول و سایر متغیرها را تبیین کرده و تاثیرگذارترین عامل در تبیین چالش ها و مسایل زیربخش زراعت و باغبانی استان مرکزی می باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای تعریف کننده عامل یاد شده, «پایین بودن اطلاعات و مهارت های فنی کشاورزان» بوده و مهم ترین راه کارهای کاهش یا رفع مساله فوق, توسعه برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزان و استفاده از توانایی و مهارت کارشناسان برای مشاوره در مزارع شناخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حاجی میررحیمی، سیدداوود، نبئی، سیدمهدی، و زارع، عادل. (1386). بررسی چالش ها, مسایل و راهکارهای توسعه زراعت و باغبانی در استان مرکزی. علوم کشاورزی، 13(1 (ویژه نامه))، 139-156. SID. https://sid.ir/paper/7548/fa

  Vancouver: کپی

  حاجی میررحیمی سیدداوود، نبئی سیدمهدی، زارع عادل. بررسی چالش ها, مسایل و راهکارهای توسعه زراعت و باغبانی در استان مرکزی. علوم کشاورزی[Internet]. 1386؛13(1 (ویژه نامه)):139-156. Available from: https://sid.ir/paper/7548/fa

  IEEE: کپی

  سیدداوود حاجی میررحیمی، سیدمهدی نبئی، و عادل زارع، “بررسی چالش ها, مسایل و راهکارهای توسعه زراعت و باغبانی در استان مرکزی،” علوم کشاورزی، vol. 13، no. 1 (ویژه نامه)، pp. 139–156، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7548/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.