video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

986

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علایم بالینی و تغییرات ایجاد شده در پارامترهای خون به دنبال تزریق عضلانی زهر مار ویپرالبتینا به سگ

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 182

چکیده

 در این تحقیق شانزده قلاده سگ سالم از نژاد بومی با متوسط سن 2 سال و وزن 22.5±1.5 کیلوگرم از هر دو جنس انتخاب و پس از اطمینان از سلامتی آنها و آبستن نبودن سگ های ماده, آنها به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. قبل از انجام آزمایش نمونه های خون برای انجام تست های آزمایشگاهی جمع آوری گردید. سپس به هر سگ گروه شاهد مقدار یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی و به سگ های گروه 2, 3 و 4 به ترتیب مقادیر 0.1, 0.5 و 1 میلی گرم پودر خشک و زهر گرزه مار به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی حل کرده و در عضله دو سر ران (biceps femoris) سگها تزریق گردید. در زمانهای 10, 20, 30 و 60 دقیقه و 2, 4, 8 و 24 ساعت پس از تزریق زهر خونگیری به عمل آمد و پارامترهای خونی شامل سرعت سدیمانتاسیون, تعداد گلبول های سفید و قرمز, مقدار هماتوکریت, غلظت هموگلوبین, تعداد پلاکت, مقادیر MCV, MCH, MCHC, زمان پروترومبین (PT), زمان پارشیال ترمبوپلاستین (PTT), زمان خونریزی و زمان انعقاد اندازه گیری شد و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که درد, سوزش, پنجه کشیدن بر زمین, جویدن زنجیر, ناله کردن, تورم, ضعف, خونریزی زیر پوستی, کاهش فشار خون سرخرگی و حتی مرگ حیوان در دزهای بالا (0.5 و یک میلی گرم) مهم ترین نشانی های بالینی بودند که در این بررسی مشاهده گردید. تعداد ضربان قلب, تنفس و دمای بدن در سگ های گروه 2, 3 و4 پس از تزریق زهر مار به ویژه در ساعات اولیه با زمان پیش از تزریق زهر افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). این افزایش را می توان ناشی از درد حاصل از تزریق زهر, استرس و همچنین تخریب بافتی موجود در ناحیه تزریق دانست که موجب بالا رفتن دمای بدن در اثر آزاد شدن مواد تب زا (پیروژن ها) در سگ های تحت آزمایش به ویژه در گروه 4 گردیده است.تعداد گلبول های سفید خون در پاسخ به استرس وارد شده تفاوت آماری معنی داری (P<0.05) به صورت روند کاهشی که احتمالا در اثر هجوم لکوسیت ها به مرکز ورود عامل خارجی و مصرف آنها برای از بین بردن این عامل و بافت های تخریب شده بود نشان داد.در مقایسه میانگین تعداد پلاکت ها, اختلاف آماری معنی داری در سگ های گروه 3  (P<0.05)دیده شد. در این گروه کاهش اولیه شدیدی در اثر مصرف پلاکت های موجود در گردش خون در ناحیه خونریزی در محل تزریق ایجاد و بعد روند افزایش در اثر جبران بدن مشاهده شد. افزایش آماری معنی داری (P<0.05) در زمان انعقاد, زمان پروترومبین و زمان پارشیل ترمبوپلاستین در سگ های گروه 3 و 4 دیده شد که می توان آن را ناشی از تاثیر فاکتور ضد انعقاد موجود در زهر این مار دانست که در دوزهای بالا اثر خود را نشان داد. نتیجه اینکه زهر گرزه مار علاوه بر ایجاد نشانی های بالینی و تغییرات خونی, اختلال در سیستم انعقادی و ایجاد همولیز در دوزهای بالا از عمده ترین اثرات مشاهده شده بر روی پارامترهای خونی حیوان بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفری شوریجه، سردار، و تقی پور، علی نقی. (1384). بررسی علایم بالینی و تغییرات ایجاد شده در پارامترهای خون به دنبال تزریق عضلانی زهر مار ویپرالبتینا به سگ. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY)، 9(2)، 173-182. SID. https://sid.ir/paper/74939/fa

  Vancouver: کپی

  جعفری شوریجه سردار، تقی پور علی نقی. بررسی علایم بالینی و تغییرات ایجاد شده در پارامترهای خون به دنبال تزریق عضلانی زهر مار ویپرالبتینا به سگ. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY)[Internet]. 1384؛9(2):173-182. Available from: https://sid.ir/paper/74939/fa

  IEEE: کپی

  سردار جعفری شوریجه، و علی نقی تقی پور، “بررسی علایم بالینی و تغییرات ایجاد شده در پارامترهای خون به دنبال تزریق عضلانی زهر مار ویپرالبتینا به سگ،” فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY)، vol. 9، no. 2، pp. 173–182، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/74939/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی