مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

434

دانلود:

179

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 54

چکیده

 تعارضات مداخله کننده ی شغلی و خانوادگی گرچه از گذشته وجود داشته است, اما امروز بسیار فراگیرتر و گسترده تر از گذشته شده است و این پژوهش تلاش دارد تا با طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه, تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار در مورد متخصصان پروژه های عمرانی ابعاد تازه این موضوع را بررسی نماید. به منظور طراحی الگوی پیشنهاد براساس رویکرد پویا از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. ابتدا براساس مبانی نظری و تئوریک مولفه های تأثیر گذار بر تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار شناسایی شد, سپس براساس معادله سازی بین متغیرهای شناسایی شده, مدل پویا تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار ارائه گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که متخصصان پروژه های عمرانی سطح بالایی از تضاد کار – خانواده را تجربه می کنند. همچنین مشخص گردید که بهبود در انعطاف پذیری شغلی و حمایت سازمانی می تواند تاثیر مثبتی بر رضایت و عملکرد متخصصان پروژه های عمرانی از جنبه ی کار و خانواده داشته باشد. به علاوه بهبود حمایت خانواده به طور بطور معناداری تنها سبب بهبود رضایت شغلی آنها می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ولیان، حسن، کوشکی جهرمی، علیرضا، ارویی، مهران، و صمدی، معصومه. (1398). طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی). پژوهشنامه بازرگانی، 23(92 )، 21-54. SID. https://sid.ir/paper/7429/fa

  Vancouver: کپی

  ولیان حسن، کوشکی جهرمی علیرضا، ارویی مهران، صمدی معصومه. طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی). پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1398؛23(92 ):21-54. Available from: https://sid.ir/paper/7429/fa

  IEEE: کپی

  حسن ولیان، علیرضا کوشکی جهرمی، مهران ارویی، و معصومه صمدی، “طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی)،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 23، no. 92 ، pp. 21–54، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7429/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی