video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,474

دانلود:

191

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریفلاکس وزیکویورترال و آسیب کلیه در سال اول زندگی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 46

چکیده

 سابقه و هدف: علیرغم پیشرفتهای اخیر در درمان عفونت ادراری شیرخواران, هنوز هم این بیماری بخصوص همراه با ریفلاکس وزیکویورترال میتواند باعث آسیب کلیه شود. احتمال آسیب کلیه در سنین پایین مخصوصا در شیرخواران کمتر از یک سال بیشتر است. لذا این مطالعه به منظور بررسی شانس حضور اسکار کلیه در شیرخواران کمتر از یکسال که هنگام ابتلا به عفونت ادراری دارای ریفلاکس وزیکویورترال بودند, انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 71 شیرخوار مبتلا به عفونت ادراری دارای ریفلاکس وزیکویورترال مراجعه کننده به بخش و یا درمانگاه نفرولوژی بیمارستان شیرخواران امیرکلا طی سالهای 87-1386 که هنگام ابتلا به اولین عفونت ادراری سن زیر یکسال داشتند, انجام شد. تشخیص ریفلاکس با (Voiding cystourethrography) VCUG از درجه 5-1 بود و اسکار (درجه 4-1) توسط اسکن (Dimercaptosuccinic acid) DMSA 4-6 ماه بعد از عفونت, انجام شد و سپس نتایج مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: از 71 کودک زیر یکسال مورد مطالعه 49 نفر (%69) دختر بودند. از 142 واحد کلیه, 114 واحد (%80.3) دارای ریفلاکس بودند که ریفلاکس درجه  (%74.4) IIبیشترین میزان را تشکیل می داد. از 142 واحد کلیه مورد مطالعه 48 واحد (38.8%) دارای اسکار بودند که بیشترین شدت اسکار, درجه I (31 واحد(%64.4 , بوده است. همچنین بیشترین درجه فراوانی اسکار در ریفلاکس درجه II , 18 واحد (37.5%) بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از یک سوم شیرخواران زیر یک سال با عفونت ادراری و VUR دارای اسکار بودند. لذا با توجه به سن کم این بیماران و عوارض دراز مدت اسکار, توجه بیشتر و دقیق تر بیماران فوق توصیه می شود, همچنین احتمال ایجاد اسکار قبل از تولد را نیز نباید از نظر دور داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سرخی، هادی، و راجی فر، بهزاد. (1389). ریفلاکس وزیکویورترال و آسیب کلیه در سال اول زندگی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12(2 (پی در پی 55))، 41-46. SID. https://sid.ir/paper/73796/fa

  Vancouver: کپی

  سرخی هادی، راجی فر بهزاد. ریفلاکس وزیکویورترال و آسیب کلیه در سال اول زندگی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل[Internet]. 1389؛12(2 (پی در پی 55)):41-46. Available from: https://sid.ir/paper/73796/fa

  IEEE: کپی

  هادی سرخی، و بهزاد راجی فر، “ریفلاکس وزیکویورترال و آسیب کلیه در سال اول زندگی،” مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، vol. 12، no. 2 (پی در پی 55)، pp. 41–46، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/73796/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی