مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,325

دانلود:

355

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزمونهای پایداری ضرایب در نوشتارهای اقتصادسنجی و کاربرد آنها

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 212

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقاله حاضر به معرفی توابع نمونه ای آزمونهای پایداری ضرایب در اقتصاد سنجی می پردازد. تاکید عمده بر روشن ساختن کاستی ها و برتری هر یک از آنها معرفی فرضهایی است که این توابع نمونه ای بر آنها استوار یافته اند. مطالعه حاضر، طیف گسترده ای از توابع نمونه ای آزمون پایداری ضرایب را از 1960 تا 1999برای مدلهای خطی ، غیرخطی ، همزمان و تک معادله ای دربر می گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عباسی نژاد، حسین، و کشاورزحداد، غلامرضا. (1380). آزمونهای‌ پایداری‌ ضرایب در نوشتارهای‌ اقتصادسنجی‌ و کاربرد آنها. پژوهشنامه بازرگانی، 5(20)، 169-212. SID. https://sid.ir/paper/7291/fa

Vancouver: کپی

عباسی نژاد حسین، کشاورزحداد غلامرضا. آزمونهای‌ پایداری‌ ضرایب در نوشتارهای‌ اقتصادسنجی‌ و کاربرد آنها. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1380؛5(20):169-212. Available from: https://sid.ir/paper/7291/fa

IEEE: کپی

حسین عباسی نژاد، و غلامرضا کشاورزحداد، “آزمونهای‌ پایداری‌ ضرایب در نوشتارهای‌ اقتصادسنجی‌ و کاربرد آنها،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 5، no. 20، pp. 169–212، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7291/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی