Start: 2/5/2023 8:38:24 AMEnd: 2/5/2023 8:38:25 AM >> 613

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,566

دانلود:

829

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ترکیبات و استخراج موسیلاژ مخلوط برگ و ساقه گیاه (Malva neglecta)

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 214

چکیده

 گیاه پنیرک با نام علمی Malva neglecta بومی کشورهای آسیای میانه است. در طب سنتی برای این گیاه فواید درمانی و کاربردهای بسیاری از جمله کاهش درد, بهبود زخم, رفع ناراحتی های دستگاه گوارش, دستگاه تنفسی و غیره ذکر شده است. این خواص بیشتر به ترکیبات ساختاری و موسیلاژ موجود در گیاه مربوط می باشد؛ که در این مطالعه بررسی شده اند. گیاه پنیرک در فصل بهار جمع آوری, خشک و آسیاب شد. مقادیر پروتئین, چربی, املاح و اسیدهای چرب و استرول های گیاه با روش های AOAC و استانداردهای ملی ایران اندازه گیری شد. موسیلاژ مالوا نگلکتا با آب دیونیزه در دمای 90°C استخراج شد و سپس در آون 50°C خشک گردید. از روش فنل سولفوریک اسید و دستگاه اتوکلاو برای اندازه گیری کربوهیدرات کل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برگ ها و ساقه های گیاه پنیرک از نظر پروتئین کل غنی است و املاح زیادی دارد. 40% اسیدهای چرب استخراجی را اسید لینولنیک تشکیل می دهد. میزان اسیدهای چرب غیراشباع بیش از 50% کل اسیدهای چرب استخراجی می باشد. همچنین مقدار کل موسیلاژ استخراجی 12% محاسبه گردید. کربوهیدرات کل صمغ مالوا نگلکتا %75.97±2.46 اندازه گیری شد. وجود ترکیبات مفید از جمله فلزات روی, مس و آهن, پروتئین, اسیدهای چرب مفید و موسیلاژ بالا دلایل بارزی است که ارزش غذایی و دارویی گیاه پنیرک را به اثبات می رساند. در این تحقیق روش فنل سولفوریک در دماهای متنوع از دمای محیط تا دماهای بالا مثلا دمای جوش استفاده شد. و برای اولین بار از اتوکلاو برای هیدرولیز موسیلاژ این گیاه استفاده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی