مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

651

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عددی جریان تراکم ناپذیر اطراف مربع در حال نوسان به روش المان محدود CBS

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 53

چکیده

 در این مقاله, جریان دو بعدی اطراف مربع در حال نوسان عرضی , شبیه سازی شده است. برای این منظور از یک روش ابتکاری المان محدود استفاده شده است که در آن, تجزیه روی خط مشخص صورت می گیرد و برای نخستین بار بر شبکه ی متحرک, اعمال شده است. با ترکیب روش حل و شبکه ی متحرک بی سازمان, بررسی جریان اطراف جسم در حال نوسان ممکن می شود. شبیه سازی به ازای مقادیر مختلف از فرکانس نوسان برای سیلندر با مقطع مربعی اجرا شد. نتایج حاصل, حاکی از بروز پدیده ی قفل شدن گردابه ها همانند وضع استوانه ای با مقطع دایره ای است. همچنین اثر قفل شدن روی میدان جریان و تغییرات ضریب پسای میانگین بررسی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حیرانی‌ نوبری‌، محمدرضا، و نادران طحان، حمید. (1383). بررسی عددی‌ جریان تراکم ناپذیر اطراف مربع در حال نوسان به روش المان محدود CBS. امیرکبیر، 15(ب-59)، 45-53. SID. https://sid.ir/paper/725/fa

  Vancouver: کپی

  حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا، نادران طحان حمید. بررسی عددی‌ جریان تراکم ناپذیر اطراف مربع در حال نوسان به روش المان محدود CBS. امیرکبیر[Internet]. 1383؛15(ب-59):45-53. Available from: https://sid.ir/paper/725/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا حیرانی‌ نوبری‌، و حمید نادران طحان، “بررسی عددی‌ جریان تراکم ناپذیر اطراف مربع در حال نوسان به روش المان محدود CBS،” امیرکبیر، vol. 15، no. ب-59، pp. 45–53، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/725/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )