مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,850

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل مسائل ضربه قوچ

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 36

چکیده

 از دهه هفتاد تا امروز, روش مشخصه ها با شبکه ثابت بطور موفقیت آمیزی برای تحلیل شرایط میرایی جریان در شبکه ها و خطوط انتقال آب بکار رفته است. هنگام تحلیل میرایی جریان در شبکه ها و خطوط انتقال آب به علت عدم ارضا کامل شرط کورانت, استفاده از روشهای درونیابی اجتناب ناپذیر است. بنابراین, روشهای درونیابی خطی و غیر خطی مختلفی توسط محققین ارائه شده که اکثر آنها ضمن آنکه در معادلات کلاسیک ضربه قوچ بکار رفته اند, بیشتر از دیدگاه نظری بررسی شده اند. در این تحقیق, روش درونیابی غیر خطی اسپلاین درجه سه روی خط مکانی , بعلاوه دو روش پیشنهادی درونیابی اسپلاین درجه سه روی خط زمانی , و نیز روش ترکیبی در معادلات کامل و تقریبی ضربه قوچ توسعه داده شده است. تمام روشهای درونیابی فوق در یک خط انتقال آب با سه لوله سری و با شرایط مرزی مخزن و شیر واقعی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که تمام روشهای درونیابی در گامهای زمانی بسیار کوچک به یک جواب واحد می رسند. همچنین, در شرایطی که از تمام زمانی بزرگ در تحلیل استفاده می شود, درونیابی های غیر خطی جوابهای بسیار بهتری نسبت به درونیابی خطی ارائه می کنند. در مجموع, بهترین روش درونیابی , از لحاظ دقت پردازش, درونیابی ترکیبی با استفاده از معادلات تقریبی , و از لحاظ دقت و زمان پردازش, درونیابی درجه سه روی خط زمانی بدون توجه به نوع معادلات (کامل یا تقریبی ) ارزیابی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستمی، علیرضا، چمنی، محمدرضا، و اصغری‌، کیوان. (1383). کاربرد درونیابی‌ اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای‌ حل مسائل ضربه قوچ. امیرکبیر، 15(ب-59)، 21-36. SID. https://sid.ir/paper/724/fa

  Vancouver: کپی

  رستمی علیرضا، چمنی محمدرضا، اصغری‌ کیوان. کاربرد درونیابی‌ اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای‌ حل مسائل ضربه قوچ. امیرکبیر[Internet]. 1383؛15(ب-59):21-36. Available from: https://sid.ir/paper/724/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا رستمی، محمدرضا چمنی، و کیوان اصغری‌، “کاربرد درونیابی‌ اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای‌ حل مسائل ضربه قوچ،” امیرکبیر، vol. 15، no. ب-59، pp. 21–36، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/724/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.