مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

619

دانلود:

246

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصرفی کارخانه های کنسروسازی استان قزوین

نویسندگان

نوریان رضا | محمودی رزاق

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 26

چکیده

 این تحقیق به منظور ارزیابی مقادیر هیستامین در نمونه های ماهیان تن مصرفی در کارخانه های کنسروسازی با روش ELISA انجام شد. بدین منظور تعداد 3 کارخانه کنسروسازی موجود در استان به عنوان 3 بهر مورد بررسی قرار گرفتند. که در مجموع از سردخانه های آنها با توجه به ظرفیت موجود تعداد 96 نمونه در تاریخ های متفاوت انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که تمامی نمونه های مورد مطالعه دارای هیستامین بوده و دامنه مقادیر آن در بین کارخانه های مورد بررسی متفاوت بود, بطوریکه این محدوده در کارخانه 14.26-144.15 (A), کارخانه19.47-127.75 (B)  کارخانه 30.79-75.46 (C) میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین یافته ها نشان داد که 11.76 درصد, 3.57 درصد و صفر درصد نمونه های مربوط به کارخانه های C, B, A به ترتیب دارای مقادیر هیستامین بالاتر از حد مجاز بودند. در مجموع تقریبا 5.11 درصد نمونه ها آلودگی بالاتر از حد استاندارد را نشان دادند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نوریان، رضا، و محمودی، رزاق. (1392). بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصرفی کارخانه های کنسروسازی استان قزوین. علوم و صنایع غذایی ایران، 10(40)، 21-26. SID. https://sid.ir/paper/71726/fa

Vancouver: کپی

نوریان رضا، محمودی رزاق. بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصرفی کارخانه های کنسروسازی استان قزوین. علوم و صنایع غذایی ایران[Internet]. 1392؛10(40):21-26. Available from: https://sid.ir/paper/71726/fa

IEEE: کپی

رضا نوریان، و رزاق محمودی، “بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصرفی کارخانه های کنسروسازی استان قزوین،” علوم و صنایع غذایی ایران، vol. 10، no. 40، pp. 21–26، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/71726/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی