مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و صنایع غذایی ایران
سال:1398 | دوره:16 | شماره:91
صفحه شروع:213 | صفحه پایان:218

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,227

دانلود:

495

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر بسته بندی بر فروش محصولات غذایی بسته بندی شده

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 218

چکیده

 طی فرایند بازاریابی نیاز مصرف کننده شناسایی و راه تأمین آن تعیین شده تا رضایت وی از محصول جلب و رابطه پایدار سودمند دوطرفه با او برقرار شود. به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان, بایستی عوامل تأثیرگذار بر این رفتارها شناخته شوند. در این پژوهش تأثیر برخی پارامترهای بسته بندی در افزایش فروش مواد غذایی بررسی شده است. نتایج نشان داد که فرم, طرح, رنگ و جنس بسته بندی مواد غذایی تأثیر معنی داری بر افزایش فروش آن دارد. همچنین مشخص شد که اولویت بندی جنس بسته بندی برای افراد به ترتیب شیشه, پلاستیک, فلز, مقوا و کاغذ می باشد. نتایج نشان داد که بسته بندی شفاف و با استحکام فرآورده های غذایی بر افزایش فروش آن اثر معنی داری دارد. در این نتایج بدست آمده اولویت های بسته بندی به ترتیب شفافیت, جنس, استحکام, رنگ, طرح, فرم, اندازه بسته بندی و استفاده از ظروف کاربردی بود. با توجه به نتایج به دست آمده به تولیدکنندگان محصولات صنایع غذایی توصیه می شود که حتی الامکان محصولات غذایی را در ظروف شفاف بسته بندی نمایند و یا در صورت مقدور نبودن بسته بندی شفاف, شکل واضحی از محصول داخل بسته بندی را بر روی آن چاپ نمایند. همچنین با وجود قیمت بیشتر بسته بندی با استحکام بیشتر, مشتریان بسته بندی با استحکام بیشتر را می پسندند که توصیه به این بسته بندی می شود. البته لازم به ذکر است که استفاده از ظروف کاربردی جهت بسته بندی مواد غذایی توصیه نمی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که بطور کلی بسته بندی مواد غذایی بر افزایش فروش موثر می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.