Start: 2/8/2023 8:18:10 AMEnd: 2/8/2023 8:18:12 AM >> 165

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,063

دانلود:

863

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جذب آلاینده آنیونی سولفات با استفاده از زئولیت سنتزی 13X به روش پتانسیومتری

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 28

چکیده

 مقدمه: حفظ و نگهداری محیط زیست مخصوصا محیط های آبی از آلاینده های گوناگون معضلی است که بشر امروز بیش از هر زمان دیگر با آن درگیر است. بخش قابل ملاحظه ای از این آلاینده هایی که وارد محیط زیست می شوند در عصر کنونی است. رودخانه ها نیز به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی, شرب و صنعت مطرح می باشد. از این رو حفظ این منابع با توجه به خشکسالی های اخیر و توسعه شهری و روستایی, یکی از وظایف مهم در حیطه محیط زیست می باشد. از میان آلاینده ها نیز تاثیر مواد آلوده کننده غیر قابل تجزیه ای مانند فلزات سنگین بیشتر بوده است. ورود املاح فلزات سنگین با توجه به خاصیت مسموم کنندگی این ترکیبات برای آبزیان و انسانها و تجمع یافتن آنها در بدن موجودات آبزی و انسان, مسمومیت شدید و خسارت جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد. از منابع آلوده کننده وجود آنیون های مضر نظیرکرومات, نیترات و سولفات می باشد که اثرات مخربی بر روی آب داشته و مشکلات بسیاری در مورد تاسیسات تصفیه آب بوجود می آورد.هدف: در این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه, زئولیت های طبیعی جهت جذب آنیون سولفات مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش زئولیت سنتزی 13X با سورفکتانت کاتیونی(HDTMA)  اصلاح گردید و برای جذب آلوده کننده های آنیونی آب به روش پتانسیومتری بکار گرفته شد.نتایج: آزمایشات نشان داد که جذب سورفکتانت توسط زئولیت و تولید زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت (SMZ) سبب تغیرات وسیعی در خواص زئولیت, در جذب آلوده کننده های آنیونی آب شد.نتیجه گیری: در این کار تحقیقاتی ا لکترود خمیر کربن اصلاح شده با زئولیت برای اندازه گیری سولفات در نمونه های حقیقی بکار رفت. این الکترود یک روش جدید پتانسیومتری برای اندازه گیری سولفات می باشد الکترودی که رفتار نرنستی نسبت به سولفات نشان داد الکترود13-X+50mM HDTMA) ) 10% می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  خزایی پول، جواد، جابری، اکبر، و اسدی، حسن. (1392). ارایه مدلی جهت تدوین استراتژی های تفریحات ورزشی و سنجش اثر بخشی آن با استفاده از رویکردهای تلفیقی سوات و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 10(@no)، 55-68. SID. https://sid.ir/paper/70555/fa

  Vancouver: کپی

  خزایی پول جواد، جابری اکبر، اسدی حسن. ارایه مدلی جهت تدوین استراتژی های تفریحات ورزشی و سنجش اثر بخشی آن با استفاده از رویکردهای تلفیقی سوات و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)[Internet]. 1392؛10(@no):55-68. Available from: https://sid.ir/paper/70555/fa

  IEEE: کپی

  جواد خزایی پول، اکبر جابری، و حسن اسدی، “ارایه مدلی جهت تدوین استراتژی های تفریحات ورزشی و سنجش اثر بخشی آن با استفاده از رویکردهای تلفیقی سوات و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری،” تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، vol. 10، no. @no، pp. 55–68، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/70555/fa