مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

838

دانلود:

254

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل بادها و جریانهای جوی در دوره های بارانی به منظور تعیین جایگاه مناسب بارورسازی ابرها در ایران مرکزی: استانهای یزد و کرمان

نویسندگان

امیدوار کمال

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 30

چکیده

 یکی از پارامترهای بسیار مهم در انتخاب جایگاه مناسب برای اجرای پروژه های بارورسازی ابرها, مطالعه جریانهای جوی و وضعیت بادها در منطقه است. پژوهش حاضر در ایران مرکزی و با استفاده از داده های جهت و سرعت باد ترازهای فوقانی جو در ایستگاههای کرمان, بندرعباس, شیراز و اصفهان و داده های باد سطح زمین ایستگاههای سینوپتیک کرمان, بندرعباس, بافت, یزد, شیراز و اصفهان صورت گرفته است. گلبادهای سطوح استاندارد جو نشان می دهند که در ماههای بارشی و سرد سال در این مناطق, بیشترین رخداد بادها و جهت و سرعت جریانهای هوا, غربی و جنوب غربی است. در این ایستگاهها در روزهای بارشی و در تراز 700 هکتوپاسکال بیش از 80 درصد بادها از غرب می وزند. در همین روزهای بارشی جهت بادهای غالب در ترازهای میانی و فوقانی جو درون این ایستگاهها به طور عمده بین 180 تا 330 درجه و سرعت آنها در تراز 700 هکتوپاسکال 54 نات, در تراز 500 هکتوپاسکال 98 نات و در تراز 300 هکتوپاسکال به 162 نات می رسد. جهت بادهای غالب در سطح زمین بین 170 تا 360 درجه و حداکثر سرعت آنها به 18 نات می رسد. بادهای غالب می توانند: 1- با توجه به جنوب و جنوب غربی و حتی جنوب شرقی بودن بادها در تراز 850 هکتوپاسکال بندرعباس در روزهای بارشی؛ 2- به علت نزدیک بودن ارتفاعات بلند کرمان به آبهای جنوب کشور و 3- عبور جریانها از آبهای جنوب کشور و گرفتن رطوبت, گرما و برخورد به شیبهای جنوبی ارتفاعات منطقه مطالعه شده در افزایش ناپایداریها و بارش نقش موثری داشته باشند. بنابراین در این منطقه لازم است تا اجرای پروژه های بارورسازی ابرها از امتیازات مثبت مذکور بخوبی استفاده شود و در ارتفاعات مرکزی جنوب کرمان و شیرکوه یزد رادار هواشناسی در محلی نصب شود که بتواند حداقل 170 تا 340 درجه را پوشش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  امیدوار، کمال. (1383). تحلیل بادها و جریانهای جوی در دوره های بارانی به منظور تعیین جایگاه مناسب بارورسازی ابرها در ایران مرکزی: استانهای یزد و کرمان . مدرس علوم انسانی، 8(4 (پیاپی 35))، 1-30. SID. https://sid.ir/paper/7055/fa

  Vancouver: کپی

  امیدوار کمال. تحلیل بادها و جریانهای جوی در دوره های بارانی به منظور تعیین جایگاه مناسب بارورسازی ابرها در ایران مرکزی: استانهای یزد و کرمان . مدرس علوم انسانی[Internet]. 1383؛8(4 (پیاپی 35)):1-30. Available from: https://sid.ir/paper/7055/fa

  IEEE: کپی

  کمال امیدوار، “تحلیل بادها و جریانهای جوی در دوره های بارانی به منظور تعیین جایگاه مناسب بارورسازی ابرها در ایران مرکزی: استانهای یزد و کرمان ،” مدرس علوم انسانی، vol. 8، no. 4 (پیاپی 35)، pp. 1–30، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7055/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی