Start: 2/6/2023 12:47:27 PMEnd: 2/6/2023 12:47:27 PM >> 527

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

798

دانلود:

1,512

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گروه های متناهی X- تجزیه پذیر

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 25

چکیده

 مقدمه: فرض کنیم G یک گروه متناهی و A یک زیرگروه نرمال از G باشد. تعداد – G کلاس های تزویج از A را با ncc (A) نشان داده و A را – n تجزیه پذیر گوییم, اگر .ncc (A)=n قرار می دهیم Ncc (G)={ncc (A)|A v G}. فرض کنیم X یک زیر مجموعه غیر تهی از اعداد طبیعی باشد. گروه G را –X تجزیه پذیر می نامیم, اگر .Ncc (G)=X هدف: هدف پیدا کردن تمام زیر مجموعه های X از اعداد طبیعی است, به طوری که یک گروه متناهی –X تجزیه پذیر متناظر با آن وجود داشته باشد.روش بررسی: در این مقاله با استفاده از روش ارایه شده توسط شهریاری و شهابی ابتدا مرکز گروه های واجد شرایط را به دست آورده و سپس با استفاده از قضایایی از کارپیلوفسکی به مشخصه سازی گروه های مورد مطالعه می پردازیم.نتایج: ابتدا گروه های –n تجزیه پذیر حل پذیر را مشخص کرده و سپس با استفاده از قضایایی که در رده بندی گروه های ساده ریچارد بروئر به اثبات رسید, ساختار گروه های –n تجزیه پذیر برای 1£n£8, بدست آمده است.نتیجه گیری: این مساله برای n£12 و با استفاده از روش های معرفی شده در این مقاله و البته محاسباتی پیچیده تر قابل انجام می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی