video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

147

دانلود:

48

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افزایش توان راکتور همجوشی در سیستم سه لایه ای دوتریوم– تریتیوم با در نظر گرفتن اثر برهنه سازی میون از ذرات (muon stripping effect)

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 54

چکیده

 مقدمه: دستیابی به انرژی سالم و پایدار از جمله مسایلی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است و این امر باعث بروز رقابتهای شدیدی بین کشور های پیشرفته دنیا برای یافتن روشهای جدید در این زمینه شده است. یکی از این روشها که توجه بسیاری از دانشمندان در نقاط مختلف دنیا را به خود معطوف کرده است بدست آوردن انرژی از طریق فرآیند همجوشی هسته ای است.هدف: در این مقاله ضمن بررسی همجوشی به روش کاتالیزور میونی در سیستم سه لایه ای D / T ,T2 ,D2 به بررسی تاثیر اثر برهنه سازی میون از ذرات آلفا در این سیستم که در مطالعات قبلی این سیستم در نظر گرفته نشده بود پرداخته شده است. در مشاهدات اخیر دیده شد که در یک واکنش همجوشی می تواند مولکول شبه پایدار (dtm)* تولید گردد.روش بررسی: در اینجا ضمن در نظر گرفتن تمامی شاخه های ممکن همجوشی در این سیستم سه لایه ای ا به روش محاسبات عددی با استفاده از نرم افزار Rung Kutta 45-Maple حل شده اند که نتایج آن در جداول (3) و (4) و (5) و (6) آورده شده است.نتایج: در این مقاله ضمن استفاده از این شاخه همجوشی و همچنین اثر برهنه سازی که در مطالعات قبلی این سیستم در نظر نگرفته نشده بود, توان همجوشی و آهنگ چرخش میون در این سیستم سه لایه ای محاسبه می گردد.نتیجه گیری: محاسبات نشان می دهد که با در نظر گرفتن این اثر در این سیستم به ازا هر میون 82.6 همجوشی صورت گرفته و آهنگ چرخش میون 18 درصد نسبت به سیستم قبل افزایش داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی