video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,456

دانلود:

565

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نحوه شور شدن رودخانه کارون در اثر پدیده جزر و مد خلیج فارس با استفاده از مدل ریاضی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 110

چکیده

 مقدمه: در سال های اخیر نگهداری و بهبود کیفیت آب رودخانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. یکی از این رودخانه ها رودخانه کارون می باشد. رود کارون پرآب ترین و بزرگ ترین رودخانه ایران است. رودخانه کارون در انتها به دو شاخه بهمن شیر و حفار منشعب می گردد. شاخه بهمن شیر وارد خلیج فارس شده و شاخه حفار با اروندرود یکی شده و سپس وارد خلیج فارس می شود. بدلیل طرح های کنترل آب در بالا دست رودخانه های کارون در ایران و اروندرود در عراق و ترکیه و وجود جریان های جذر و مد خلیج فارس, وضعیت شوری در این رودخانه ها به حدی رسیده است که مطالعه و بررسی آن بویژه از نظر علمی امری اجتناب ناپذیر می باشد.هدف: از انجام این مقاله مقایسه وضعیت شوری در رودخانه کارون در حالت واقعی و نتایج حاصل از شبیه سازی, با مدل کامپیوتری MIKE11 می باشد.جبهه شوری در زمان مد به سمت بالادست رودخانه و در زمان جزر و مد به سمت دریا حرکت می نماید. این موضوع سبب اختلاط آب شور و آب شیرین در طول رودخانه می شود.نتایج: مدل نشان می دهد در ایستگاه اندازه گیری دارخوین تاثیر شوری حاصل از جزر و مد وجود ندارد. در ایستگاه سلیمانیه در دبی m3/hr  1000هم در نتایج مدل و هم در اندازه گیری های واقعی, نفوذ شوری در اثر جریان جزر و مد ضعیف است. ماکزیمم شوری گزارش شده در دبی200 m3/hr , در تاریخ 75.12.12, 960 psu و نتایج حاصل از اجرای مدل با شرایط مشابه 880 psu می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مدل که تطابق قابل قبولی با داده های اندازه گیری شده دارد, مدلسازی می تواند به عنوان ابزاری مطمین برای پیشبینی رفتار شوری در رودخانه ها بکار رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاشفی الاصل، مرتضی، جاوید، امیرحسین، و شفیعی، زهرا. (1389). نحوه شور شدن رودخانه کارون در اثر پدیده جزر و مد خلیج فارس با استفاده از مدل ریاضی. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)، 20(75 (ویژه نامه فیزیک))، 99-110. SID. https://sid.ir/paper/70511/fa

  Vancouver: کپی

  کاشفی الاصل مرتضی، جاوید امیرحسین، شفیعی زهرا. نحوه شور شدن رودخانه کارون در اثر پدیده جزر و مد خلیج فارس با استفاده از مدل ریاضی. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1389؛20(75 (ویژه نامه فیزیک)):99-110. Available from: https://sid.ir/paper/70511/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی کاشفی الاصل، امیرحسین جاوید، و زهرا شفیعی، “نحوه شور شدن رودخانه کارون در اثر پدیده جزر و مد خلیج فارس با استفاده از مدل ریاضی،” علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 20، no. 75 (ویژه نامه فیزیک)، pp. 99–110، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/70511/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی