مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,103

دانلود:

704

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

به کارگیری روشهای یاددهی- یادگیری براساس رویکردهای معرفت شناسی

نویسندگان

فردانش هاشم

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 70

چکیده

 یافته های پژوهشی در باره تربیت به کارگیری رویکردهای یادگیری به ترتیب بر استفاده از "رویکردهای رفتارگرایی", "شناخت گرایی" و "ساخت گرایی" تأکید دارد؛ به این صورت که در مراحل ابتدایی تحصیل که میزان اطلاعات شاگرد در باره موضوع آموزش اندک است باید از رویکردهای رفتاری برای آموزش او سود جست و وقتی این مرحله ابتدایی کسب اطلاعات, حقایق و مفاهیم سپری شد, رویکرد شناخت گرایی- که بر ایجاد شبکه اطلاعاتی شامل دانش بیانی و دانش روش کاری که از طریق یک شبکه قضیه ای به هم مرتبط است, تأکید دارد- باید مورد استفاده قرار گیرد؛ در مرحله پیشرفته یادگیری, باید از رویکرد ساخت گرایی.در محیطی باز, بهره گرفت. از سوی دیگر, بسیاری از برداشتهای جدید در باره یادگیری بر دیدگاههای نوین پراگماتیست ها و ساخت گرایان تأکید دارد. در این دیدگاهها رویکرد "مسأله- محور", "موضوع- محور" یا "عنوان- محور" در یادگیری و آموزش به کار می رود. در این روش, شاگرد نوآموز با یک مسأله واقعی در شرایط عینی, مواجه می شود و تلاش می کند آن مسئله را حل نماید و بازنمایی واقع گرایانه ای از مسأله و شرایط آن در ذهن خود ایجاد کند. این رویکردها با آنچه در بالا در باره ترتیب به کارگیری دیدگاههای یادگیری ذکر شد, مغایرت دارد. آیا این مغایرت باعث ایجاد وقفه در فرایند یادگیری معنی دار شاگرد می شود؟ آیا مواجه ساختن شاگرد مبتدی با سئوالها و مسایل "واقعی" باعث ایجاد نگرش منفی یا تمایل منفی نسبت به موضوع یادگیری یا همان مسأله مورد بحث نمی شود؟ به این نکته نیز باید توجه داشت که رویکردهای ساخت گرایی.در باره یادگیری, اغلب بر نوعی معرفت شناسی نسبیت گرا تکیه دارند که در شکل بسیار ساده آن, وجود حقایق خارج از ذهن فرد را نفی می کند و برای دریافتهای درونی فرد, نقشی تعیین کننده در کسب معرفت قایلند. به کارگیری این دیدگاه معرفت شناسی در مراحل ابتدایی تحصیل می تواند زمینه های ذهنی ناپایدار و متزلزلی فراهم آورد که باعث جلوگیری از یادگیریهای آینده بر اساس معرفت شناسیهای واقع گرایانه می شود؛ در حالی که به کارگیری معرفت شناسیهای واقع گرایانه در ابتدا می تواند این مشکل را برطرف ساخته و با خصوصیات ذهن شاگرد در مراحل ابتدائی رشد ذهنی نیز هماهنگی بیشتری داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فردانش، هاشم. (1380). به کارگیری روشهای یاددهی- یادگیری براساس رویکردهای معرفت شناسی . مدرس علوم انسانی، 5(3 (پیاپی 20))، 59-70. SID. https://sid.ir/paper/7048/fa

  Vancouver: کپی

  فردانش هاشم. به کارگیری روشهای یاددهی- یادگیری براساس رویکردهای معرفت شناسی . مدرس علوم انسانی[Internet]. 1380؛5(3 (پیاپی 20)):59-70. Available from: https://sid.ir/paper/7048/fa

  IEEE: کپی

  هاشم فردانش، “به کارگیری روشهای یاددهی- یادگیری براساس رویکردهای معرفت شناسی ،” مدرس علوم انسانی، vol. 5، no. 3 (پیاپی 20)، pp. 59–70، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7048/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی