video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,526

دانلود:

248

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل پارامتری داده های بقای سانسور فاصله ای با پارامتر شکل غیرثابت

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 مقدمه: در اکثر مطالعات پارامتری تحلیل بقا از مدل وایبول به دلیل انعطاف پذیر بودن استفاده می شود. در بیشتر موارد برای مدل وایبول فرض می شود که پارامتر شکل ثابت است, در حالیکه که این فرض برای برخی از داده ها نادرست است.هدف: در این مطالعه حالت سانسور فاصله ای برای توزیع وایبول, در حالتی که پارامتر شکل ثابت نیست ارایه می شود.روش بررسی: با انجام یک مطالعه شبیه سازی و به کارگیری روش مونت کارلویی, مزیت های آن نسبت به حالتی که پارامتر شکل ثابت باشد ارایه می شود. در پایان با یک مثال کاربردی نحوه محاسبه برآوردها نشان داده می شود.نتایج: برآورد ضرایب مدل, مقدار DIC و مقدار نسبت خطر در مدل با پارامتر شکل ثابت و غیر ثابت محاسبه و در ادامه مقایسه گردید. نتایج نشان داد در صورتی که پارامتر شکل توزیع ثابت نباشد, برآورد ضرایب متغیرهای کمکی دارای اریبی کمتر, برازش مناسب تر و نتایج حاصل با حالتی که پارامتر شکل ثابت است متفاوت می باشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل بهتر است مدل اشباع شده به گونه ای انتخاب شود که پارامتر شکل ثابت نباشد و فرض ثابت بودن پارامتر شکل مورد آزمون قرار گیرد و مدل مناسب تر با استفاده از ملاک های برازش مدل انتخاب شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  باغستانی، ا.، و حاجی زاده، ا. (1389). تحلیل پارامتری داده های بقای سانسور فاصله ای با پارامتر شکل غیرثابت. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), 20(78/2 (ویژه نامه ریاضی)), 1-8. https://sid.ir/paper/70428/fa

  Vancouver: کپی

  باغستانی احمدرضا، حاجی زاده ابراهیم. تحلیل پارامتری داده های بقای سانسور فاصله ای با پارامتر شکل غیرثابت. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی). 1389 [cited 2023January30];20(78/2 (ویژه نامه ریاضی)):1-8. Available from: https://sid.ir/paper/70428/fa

  IEEE: کپی

  باغستانی، ا.، حاجی زاده، ا.، 1389. تحلیل پارامتری داده های بقای سانسور فاصله ای با پارامتر شکل غیرثابت. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), [online] 20(78/2 (ویژه نامه ریاضی)), pp.1-8. Available: https://sid.ir/paper/70428/fa.