video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,554

دانلود:

310

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چینه شناسی و فوزولینیدهای پرمین شمال غرب ایران

نویسندگان

شعبانیان رحیم

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 118

چکیده

 مقدمه: توالی پرمین شما ل غرب ایران در دو حوضه متفاوت رسوبگذاری نموده, به طوری که در ناحیه زال و ایلانلو آن قابل مقایسه با سازندهای وژنان, سورمق, جلفا و الی باشی بوده و در پهنه جنوبی منطقه مورد مطالعه, قابل مقایسه با واحدهای سنگ چینه ای دورود, روته و نسن می باشد. تعیین سن دقیق توالی های آهکی بر اساس تجزیه و تحلیل روزنبران به خصوص فوزولینیدها انجام گرفته است.هدف: سازندهای آواری دورود و وژنان به سن آسیلین– ساکمارین, سازند روته کوبرگندین– مورگابین و سازند نسن به سن میدین- جلفین بوده, در حالی که محتوی فسیلی, سن سازند سورمق را کوبرگندین تا مورگابین, سازند جلفا میدین تا جلفین پیشین نشان داده و سازند الی باشی دارای سن جلفین پسین تا دوراشامین در مقیاس اشکوب های استاندارد تتیس است.روش بررسی: مقایسه توالی های کربناته شمال غرب ایران با دیگر نواحی ایران و سایر بخش های تتیس نشان می دهد که پیشروی پلاتفرم کربناته پرمین در منطقه مورد مطالعه حداقل از اشکوب کوبرگندین شروع شده و نبود چینه شناسی مهمی بین سازندهای دورود و وژنان با ردیف های دریایی پرمین میانی سازندهای روته و سورمق وجود دارد. نهشته های دریایی پرمین میانی و پسین در منطقه مورد مطالعه بخشی از پلاتفرم کربناته است که نه تنها در این بخش از ایران, بلکه در البرز, ایران مرکزی, آباده و کشورهای مجاور نیز گسترش داشته است.نتایج: این پلاتفرم با وجود یکنواختی و گسترش وسیع, دارای تغییرات رخساره ای در جهت قایم و افقی بوده که فاحش ترین آن در طی میدین رخ داده و باعث ته نشست لاتریت و بوکسیت در بخش جنوبی منطقه مورد مطالعه و توسعه رخساره های لاگونی در کمربند شمالی شده است.نتیجه‎گیری: مطالعه مقاطع نازک نشان دهنده فراوانی روزنبران کوچک در توالی کربناته پرمین پسین و حضور فوزولینیده ها در سنگ های آهکی کوبرگندین و مورگا بین پیشین است. در این مطالعه 25 جنس و 35 گونه فوزولینیده مورد شناسایی قرار گرفتند که بیشتر آن ها برای اولین بار از طبقات پرمین شمال غرب ایران گزارش می گردد. این جنس ها به خانواده های Verbeekinidae, Schwagerinidae, Staffellidae, Fusulinidae, Schubertellidae, Ozawainellidae  و Neoschwagerinidae تعلق دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شعبانیان، رحیم. (1388). چینه شناسی و فوزولینیدهای پرمین شمال غرب ایران. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)، 19(73 (ویژه نامه زمین شناسی))، 101-118. SID. https://sid.ir/paper/70306/fa

  Vancouver: کپی

  شعبانیان رحیم. چینه شناسی و فوزولینیدهای پرمین شمال غرب ایران. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1388؛19(73 (ویژه نامه زمین شناسی)):101-118. Available from: https://sid.ir/paper/70306/fa

  IEEE: کپی

  رحیم شعبانیان، “چینه شناسی و فوزولینیدهای پرمین شمال غرب ایران،” علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 19، no. 73 (ویژه نامه زمین شناسی)، pp. 101–118، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/70306/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی