مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

479

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی مشورت گروهی با مادران دارای کودک با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه بر کاهش شدت نشانه های این اختلال و کاهش استرس مادران

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 91

چکیده

 در راستان انجام تحقیقات در مورد مشکلات روانی-اجتماعی کودکان ADHD, این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشورت گروهی با مادران دارای کودک ADHD برای کاهش شدت علایم این اختلال و کاهش استرس مادران انجام شد. روش پژوهش آزمایشی بود. نمونه از جامعه آماری (مادران) دانش آموزان پایه های اول تا چهارم ابتدایی شهر سقز به صورت زیر انتخاب شد. ابتدا 35 نفر از این دانش آموزان که از پرسشنامه رفتاری راتر معلم (B2) نمره 10 به بالا گرفته بودند به صورت تصادفی انتخاب و سپس از طریق مصاحبه با والدین و مدیران بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-IV, 30 نفر انتخاب شدند. در نهایت مادران آنها به عنوان افراد نمونه تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزارهای اندازه گیری عبارت بود از: مصاحبه, پرسشنامه رفتاری راتر (فرم B2) و آزمون DASS21, پرسشنامه رفتاری معلم (فرم راتر) و آزمون DASS21 به عنوان پیش آزمون و پس آزمون. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون های آماری تحلیل کواریانس و تی همبسته نشان داد مشورت گروهی با مادران دارای دانش آموز ADHD به طور معنااری منجر به کاهش ناسازگاری اجتماعی و کاهش استرس والدین شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.