مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,685

دانلود:

777

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازشناسی عوامل موثر در مهاجرتهای روستا ـ شهری با تاکید بر مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین

نویسندگان

طاهرخانی مهدی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 60

چکیده

 ادبیات مهاجرت از روستا به شهر با تمرکز بر مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی بیش از دهه های گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته است. اما به رغم این توجه, این ادبیات هنوز از واژه های استاندارد شده ای برخوردار نیست. تعریف مهاجرت روستایی به بسیاری از جنبه ها و ویژگیهای جمعیت مربوط می شود. در مدل نظری, حرکت جمعیت زمانی مهاجرت محسوب می شود که روستاییان خانه یا بازار کار خود راترک کرده و در جای دیگری اسکان یابند. تقریبا در تمامی مکانهای جغرافیایی مهاجرت روستاییان وزن سنگینی را در گروه سنی 15 تا 30 سال دارد. در این تحقیق نقش عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی در مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین مطالعه و بررسی شده است. در حقیقت از هدفهای مهم این تحقیق درک علل و عوامل موثر در ایجاد انگیزه برای مهاجرت جوانان از نواحی روستایی به شهرهاست. تجزیه و تحلیلهای تجربی نشان می دهند که اگر چه انگیزه های اقتصادی در مهاجرت جوانان روستایی نقش مهمی دارند, عوامل غیر اقتصادی نیز اثرات مستقیم بر رفتار آنان می گذارند. برای مثال, تسهیلات محلی, رضایت از محل سکونت, رفاه اجتماعی, استانداردهای زندگی, نیاز به پیشرفت, زندگی بهتر و هدفهای ارزشی به طور معناداری انگیزه مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین را افزایش داده اند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طاهرخانی، مهدی. (1381). بازشناسی عوامل موثر در مهاجرتهای روستا شهری با تاکید بر مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین . مدرس علوم انسانی، 6(2 (پیاپی 25))، 41-60. SID. https://sid.ir/paper/6962/fa

  Vancouver: کپی

  طاهرخانی مهدی. بازشناسی عوامل موثر در مهاجرتهای روستا شهری با تاکید بر مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین . مدرس علوم انسانی[Internet]. 1381؛6(2 (پیاپی 25)):41-60. Available from: https://sid.ir/paper/6962/fa

  IEEE: کپی

  مهدی طاهرخانی، “بازشناسی عوامل موثر در مهاجرتهای روستا شهری با تاکید بر مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین ،” مدرس علوم انسانی، vol. 6، no. 2 (پیاپی 25)، pp. 41–60، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/6962/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی