مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

909

دانلود:

244

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برخی از ویژگیهای اقلیم شناسی ابر در ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های افزایش بارش

نویسندگان

امیدوار کمال

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 50

چکیده

 یکی از راههای نوین تأمین استحصال منابع آب در مناطق کم آب جهان, افزایش بارش از طریق بارورسازی ابرهاست. از طریق شناسایی مکانهای مناسب باروری و مطالعات وسیعی که در این زمینه از جمله اقلیم شناسی ابر انجام می گیرد, می توان به این مقصود رسید. تحقیق حاضر در ارتفاعات جنوبی کرمان با استفاده از داده های ابر ایستگاههای بم, بافت, میانده, کهنوج, سیرجان, میناب و نیز ایستگاه جو بالای کرمان صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشترین فراوانی رخداد ابرهای پایین و آسمان تمام ابری در ماههای بارشی و سرد سال (از آذر تا فروردین بویژه اسفند) در منطقه دیده می شود. بیشترین درصد فراوانی (60-94درصد) ارتفاع پایه ابرهای با توسعه قائم در ایستگاههای کرمان, بافت و سیرجان بین (2760-3760متری) از سطح دریا قرار می گیرند. از آذر تا اسفند تراز یخبندان به پایینترین سطح خود (2998-3473متری) می رسد و به ارتفاع پایه ابرهای پایین نزدیکتر می شود. به علاوه ارتفاع متوسط پایه بیش از 90 درصد از ابرهای پایین در بالای تراز یخبندان واقع می گردد. بنابراین از آذر تا فروردین, ارتفاعاتی که بیشترین درصد وقوع تراز یخبندان و حداکثر ارتفاع پایه ابرهای پایین در آنها واقع می شوند, شرایط مناسب تری راجهت اجرای طرحهای افزایش بارش در منطقه فراهم می کنند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیدوار، کمال. (1381). برخی از ویژگیهای اقلیم شناسی ابر در ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های افزایش بارش . مدرس علوم انسانی، 6(4 (پیاپی 27))، 37-50. SID. https://sid.ir/paper/6947/fa

  Vancouver: کپی

  امیدوار کمال. برخی از ویژگیهای اقلیم شناسی ابر در ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های افزایش بارش . مدرس علوم انسانی[Internet]. 1381؛6(4 (پیاپی 27)):37-50. Available from: https://sid.ir/paper/6947/fa

  IEEE: کپی

  کمال امیدوار، “برخی از ویژگیهای اقلیم شناسی ابر در ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های افزایش بارش ،” مدرس علوم انسانی، vol. 6، no. 4 (پیاپی 27)، pp. 37–50، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/6947/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی