مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,001

دانلود:

1,182

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تامین

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 28

چکیده

 موجودی در طول زنجیره تامین در قالبهای گوناگون و به دلایل مختلف نگهداری می شود. از آنجا که این وجودی ها می تواند هزینه هایی بالغ بر 20-40 درصد ارزش آنها در سال را برداشته باشد, مدیریت آنها به صورت علمی برای نگهداری حداقل موجودی پی آمدی های اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت. در این مقاله یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نرخ (S,Q) برای شبکه های تولید/ توزیع چند مرحله ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است: 1- تحلیل موجودی در خرده فروشان؛ 2- فرآیند تقاضا در انبار مرکزی؛ 3- تحلیل موجودی در انبار مرکزی. هدف نهایی حداقل کردن هزینه ها شامل هزینه های موجود, حمل و نقل, خرید و سفارش می باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آذر، عادل، و علی محمدلو، مسلم. (1386). طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تامین . مدرس علوم انسانی، 11(3 (پیاپی 52))، 1-28. SID. https://sid.ir/paper/6884/fa

  Vancouver: کپی

  آذر عادل، علی محمدلو مسلم. طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تامین . مدرس علوم انسانی[Internet]. 1386؛11(3 (پیاپی 52)):1-28. Available from: https://sid.ir/paper/6884/fa

  IEEE: کپی

  عادل آذر، و مسلم علی محمدلو، “طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تامین ،” مدرس علوم انسانی، vol. 11، no. 3 (پیاپی 52)، pp. 1–28، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/6884/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی