مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: افق دانش
سال:1383 | دوره:10 | شماره:1
صفحه شروع:14 | صفحه پایان:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مننژیوم در کودکان

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 17

چکیده

 زمینه و هدف: مننژیوم یکی از شایعترین تومورهای مغزی است که شیوع آن در بین کودکان 1-4% گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی و پیگیری موارد جراحی شده این تومور, انجام شد. روش بررسی: در این بررسی توصیفی و گذشته نگر بیمارانی که سن آنها زیر 17 سال بود و به علت مننژیوم داخل جمجمه در یکی از بیمارستانهای قائم و مهر (مشهد) بین سالهای 1372 تا 1382 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند, از نظر فراوانی, علائم کلینیکی, نوع آسیب شناسی و پیش آگهی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده بر اساس معاینه بیماران, محتویات پرونده آنها و گزارشهای ثبت شده آسیب شناسی بود؛ اطلاعات کامل مربوط به 9 بیمار حاصل گردید؛ پیگیری طولانی مدت برای 8 بیمار انجام شد. همه این بیماران پس از انجام سی تی اسکن و ام.آر.آی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. یافته ها: از 9 بیمار مورد مطالعه (5 پسر و 4 دختر) که سن آنها بین 3 ماه تا 17 سال بود, 6 مورد بین سن 7-17 سال, 1 مورد 3 ساله, 1 مورد 20 ماهه و 1 مورد سه ماهه بودند. شایعترین یافته ها به ترتیب عبارت بودند از: افزایش فشار داخل جمجمه, علائم عصبی فوکال, تغییر شکل جمجمه و اپی لپسی. مرگ و میر بعد از عمل جراحی اتفاق نیفتاده و برداشت کامل تومور در 7 مورد انجام شده بود؛ عود تومور در 1 مورد در پیگیری طولانی مدت وجود داشت. مدت زمان پیگیری حداقل 1 سال و حداکثر 9 سال بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق می توان اذعان داشت که برداشت کامل مننژیوم در کودکان و نوجوانان, پیش آگهی خوبی دارد و در بیمارانی که برداشت کامل امکان پذیر نباشد, عود سالها طول خواهد کشید  

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.