مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,922

دانلود:

499

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 52

کلیدواژه

چکیده

 هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنی ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران, بازیکنان و مدیران اجرایی ورزشگاهها است. مدیریت ایمنی به مفهوم کنترل و بهینه سازی کلیه عوامل ساختاری و مدیریتی است تا امکان ایجاد خطر برای کاربران, کارکنان و کلیه افراد مرتبط با سیستم را به حداقل برساند. این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران, بازیکنان و مدیران اجرایی و مسئولان ورزشگاههای فوتبال لیگ برتر در سال 1379 تشکیل داده است که حدود 2000 نفر (2%) حجم نمونه تماشاگران, 150 نفر (حدود 5%) حجم نمونه بازیکنان و 26 نفر (برابر با حجم جامعه) حجم نمونه مسئولان را تشکیل داده است. ابزار اندازه گیری 3 پرسشنامه مجزا برای هر یک از گروههای تحت بررسی بود که از سوی محقق هنجاریابی گردید. بعضی از یافته های تحقیق عبارتند از:اکثر تماشاگران فوتبال در کشور ما را گروههای سنی زیر 25 سال تشکیل می دهند, اکثر طرفدارانی که به رفتارهای نابهنجار اقدام می کنند در طبقه سنی 15 تا 20 سال قرار دارند. ساختار ورزشگاههای فوتبال در کشور و امکانات مربوط به آن ضعیف و نامناسب توصیف شده است.ساختار نامناسب ورزشگاه مهم ترین عاملی است که باعث نارضایتی تماشاگران می شود. مدیریت مجموعه که ترکیبی از عوامل : نظم, جلوگیری از اتلاف وقت هنگام ورود و خروج, برخورد نامناسب مامورین کنترل و نیروهای انتظامی و... است, تا حدودی مناسب ارزیابی شده است. در جلوگیری از امکان بروز آشوب یا واکنش های رفتاری نامناسب, توجه به داوری عادلانه, نظم در انجام مراحل یک مسابقه, برخورد با بازیکنان خاطی دارای بیشترین اولویت است. از دیدگاه بازیکنان, حساسیت های کاذب و خبرسازی جراید و صدا و سیما در متشنج ساختن جو ورزشگاه و تاثیر سوء در رفتار تماشاگران قبل از شروع مسابقه بسیار موثر است. در نهایت الگوی استانداردهای پایه برای مدیریت ایمنی ورزشگاهها ارائه شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی، قاسم، امیرتاش، علی محمد، و خیبری، محمد. (1381). بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران, بازیکنان و مدیران اجرایی . پژوهش در علوم ورزشی، 1(4)، 39-52. SID. https://sid.ir/paper/68219/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی قاسم، امیرتاش علی محمد، خیبری محمد. بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران, بازیکنان و مدیران اجرایی . پژوهش در علوم ورزشی[Internet]. 1381؛1(4):39-52. Available from: https://sid.ir/paper/68219/fa

  IEEE: کپی

  قاسم رحیمی، علی محمد امیرتاش، و محمد خیبری، “بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران, بازیکنان و مدیران اجرایی ،” پژوهش در علوم ورزشی، vol. 1، no. 4، pp. 39–52، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68219/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی