مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,007

دانلود:

522

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران رشته های انفرادی و دسته جمعی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 93

چکیده

 به منظور مطالعه کیفیت زندگی ورزشکاران رشته های انفرادی و دسته جمعی و مقایسه آنان در پانزده مولفه بهزیستی مادی, بهزیستی بدنی, رشد فردی, روابط زناشویی, رابطه با فرزند, رابطه با اقوام, روابط اجتماعی, رفتار نوع دوستانه, رفتار سیاسی, ویژگی های شغلی, روابط شغلی, رضایت شغلی, رفتار خلاق/زیبایی شناسانه, فعالیت ورزشی و رفتار در تعطیلات, که جملگی در یک هویت یکپارچه, ابزار معتبری برای سنجش کیفیت زندگی به شمار می روند, پرسشنامه روا و پایای کیفیت زندگی (بین 895 زن و مرد ورزشکار از بیست رشته ورزشی با میانگین سنی 15 تا 40 سال) در شانزده استان ایران توزیع شد. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی زنان ورزشکار رشته های انفرادی در مقایسه با کیفیت زندگی زنان ورزشکار رشته های دسته جمعی برتری داشت و این برتری به عناصر بهزیستی مادی, رابطه با فرزند, و رفتار در تعطیلات مرتبط بود. در مقابل, کیفیت زندگی مردان ورزشکار رشته های دسته جمعی از کیفیت زندگی مردان ورزشکار رشته های انفرادی برتر بود و این برتری به عناصر بهزیستی مادی, رابطه با اقوام, رابطه شغلی, رضایت شغلی و رابطه با همسر مربوط بود. تفاوت های مذکور و تعامل جنسیت, نوع ورزش, مورد بحث قرار گرفته است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم. (1381). مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران رشته های انفرادی و دسته جمعی. پژوهش در علوم ورزشی، 1(3)، 83-93. SID. https://sid.ir/paper/68201/fa

  Vancouver: کپی

  واعظ موسوی سیدمحمدکاظم. مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران رشته های انفرادی و دسته جمعی. پژوهش در علوم ورزشی[Internet]. 1381؛1(3):83-93. Available from: https://sid.ir/paper/68201/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، “مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران رشته های انفرادی و دسته جمعی،” پژوهش در علوم ورزشی، vol. 1، no. 3، pp. 83–93، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68201/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی