مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,052

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین بخشوده گی و سلامت روانی همسران

نویسندگان

سیف سوسن

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 18

چکیده

 این مطالعه, پژوهشی است توصیفی که به بررسی بخشودگی و سلامت روانی در همسران می پردازد. آزمودنی های پژوهشی 347 زوج اند که به صورت نمونه گیری در دست رس با توجه به مقاطع تحصیلی دانشگاهی و غیردانشگاهی در شهر تهران انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارت است از بخشوده گی آزمای خانواده (FFS) وپرسش نامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) که پایایی اولی 85% وبرای دومی 84% است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری رگرسیون, ضریب گشتاوری پی یرسون, آزمون t-استودنت و شاخص های آمار توصیفی استفاده شد. یافته های تحقیق,َ نشان گر وجود رابطه بین بخشوده گی و سلامت عمومی در همسران در دو خرده مقیاس درک واقع بینانه و تصدیق خطا است. هم چنین, بین بخشودگی خانواده های اصلی (والدین) و خانواده های هسته ئی (همسران) به میزان 59% همبسته گی دیده شد. یافته های دیگر در متن مقاله آمده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سیف، سوسن. (1383). رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران. مطالعات روان شناختی، 1(1)، 9-18. SID. https://sid.ir/paper/67807/fa

Vancouver: کپی

سیف سوسن. رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران. مطالعات روان شناختی[Internet]. 1383؛1(1):9-18. Available from: https://sid.ir/paper/67807/fa

IEEE: کپی

سوسن سیف، “رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران،” مطالعات روان شناختی، vol. 1، no. 1، pp. 9–18، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67807/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )