مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,294

دانلود:

379

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عملکرد انجمن های علمی در زمینه ترویج و توسعه علم و اخلاق

نویسندگان

عبدالهی محمد

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 63

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بررسی عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است. منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تعامل آزاد، خردمندانه و به دور از سلطه، بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه لازم را برای پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و قواعد عمل جمعی یا اخلاق کار و فعالیت و پیوند علم و عمل در آن رشته علمی فراهم نماید. هدف این مقاله تشریح فرایند تاریخی تحول نهادهای مستقل از دولت و دیدگاه های مرتبط با آن ها، توصیف و تحلیل وضعیت موجود و عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور و ترسیم وضعیت مطلوب آن ها و ارزیابی مقدورات و محدودیت هایی است که این انجمن ها در گذر از وضع موجود به مطلوب و ارتقای عملکرد خود با آن ها روبرو هستند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبدالهی، محمد. (1381). عملکرد انجمن ‌های علمی در زمینه ترویج و توسعه‌ علم و اخلاق. مجله جامعه شناسی ایران، 4(1)، 47-63. SID. https://sid.ir/paper/67446/fa

  Vancouver: کپی

  عبدالهی محمد. عملکرد انجمن ‌های علمی در زمینه ترویج و توسعه‌ علم و اخلاق. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1381؛4(1):47-63. Available from: https://sid.ir/paper/67446/fa

  IEEE: کپی

  محمد عبدالهی، “عملکرد انجمن ‌های علمی در زمینه ترویج و توسعه‌ علم و اخلاق،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 4، no. 1، pp. 47–63، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67446/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی