مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,675

دانلود:

378

استناد:

17

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان

نویسندگان

شیانی ملیحه

صفحات

 صفحه شروع 60 | صفحه پایان 80

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی- سیاسی دوران معاصر محسوب می شود که در تحول تاریخی خود راه پرفراز و فرودی را پیموده است.این مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسوولیت ها در یک اجتماع خاص است که اعضا نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. شهروندی نشانگر دو اصل مهم است؛ یکی موقعیتی که افراد بر حسب حقوق و مسوولیت هایشان کسب می کنند و دیگری شرایطی که جامعه برای کسب یا اعطای این موقعیت پدید می آورد. این ایده صرفا برای برخورداری از حقوق و انجام وظایف مطرح نشده، بلکه به منظور دستیابی به اهدافی چون توسعه اجتماعی نیز حایز اهمیت است.این مقاله بر آن است تا با استناد به داده های پژوهشی انجام شده در زمینه موضوع، به توصیف وضعیت شهروندی و تحلیل عوامل موثر بر تغییر نحوه نگرش افراد نسبت به حقوق و وظایفشان بپردازد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیانی، ملیحه. (1381). تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان. مجله جامعه شناسی ایران، 4(3)، 60-80. SID. https://sid.ir/paper/67391/fa

  Vancouver: کپی

  شیانی ملیحه. تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1381؛4(3):60-80. Available from: https://sid.ir/paper/67391/fa

  IEEE: کپی

  ملیحه شیانی، “تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 4، no. 3، pp. 60–80، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67391/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی