video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,824

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زبان و فرهنگ ناشنوایان تهرانی

نویسندگان

مدرسی یحیی | بیجاری مریم

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 46

چکیده

 مطالعات سنتی درباره ناشنوایان, بیشتر به ابعاد جسمانی و گاه روانی و آموزشی این پدیده توجه داشته اند. آگاهی از پیوستگی ابعاد جسمانی, روانی و ... جنبه های فرهنگی ناشنوایی موجب شده تا در دو سه دهه اخیر, برخی از پژوهندگان برای دستیابی به نتایجی دقیق تر, عمیق تر و راه حل هایی مناسب تر, به مطالعه فرهنگ این گروه روی آورند و بر برخی ویژگی های فرهنگی خاص ناشنوایان تاکید کنند.ناشنوایی با مسدود کردن یکی از مهم ترین راه های ارتباطی و شناختی, موجب می شود که برخی از افراد از شیوه متفاوتی برای ارتباط بهره گیرند. این تفاوت مسیر شناختی و ارتباطی,تفاوتی را در رابطه معمول زبان و فرهنگ به وجود می آورد. بدین معنی که زبان به عنوان یک جزء, بر فرهنگ به عنوان یک کل, اثر گذاشته تا آنجا که می توان آن را یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری فرهنگ ناشنوایان به شمار آورد. در این مقاله, فرهنگ ناشنوایان از دیدگاه انسان شناختی و در سه محور فرهنگ مادی,فرهنگ غیرمادی, بخش سازمان یافته فرهنگ و تأثیر زبان و شیوه ارتباطی خاص بر این عناصر مورد بررسی قرار می گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مدرسی، یحیی، و بیجاری، مریم. (1381). زبان و فرهنگ ناشنوایان تهرانی. مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)، 1(2)، 15-46. SID. https://sid.ir/paper/66388/fa

Vancouver: کپی

مدرسی یحیی، بیجاری مریم. زبان و فرهنگ ناشنوایان تهرانی. مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)[Internet]. 1381؛1(2):15-46. Available from: https://sid.ir/paper/66388/fa

IEEE: کپی

یحیی مدرسی، و مریم بیجاری، “زبان و فرهنگ ناشنوایان تهرانی،” مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)، vol. 1، no. 2، pp. 15–46، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/66388/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.