video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,833

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 70

چکیده

 هدف از مقاله حاضر, نخست, تشریح مفاهیم و تعاریف نظری مربوط به هویت جنسیتی, تاثیر فرهنگ در ساخته شدن این هویت و بازنمایی آن در فرهنگ است. در این حوزه بر آرای دو تن از برجسته ترین نظریه پردازان این موضوع, ساندرا بم و مایکل کیمل, مبنی بر لزوم فراتر رفتن از رویکرد زیست شناسی در تعریف و درک این هویت تاکید خواهد شد. هویت جنسیتی که در فرهنگ هر جامعه ای تبلور می یابد, سرچشمه بسیاری از نابرابری های جنسیتی اجتماعی نیز هست. از این رو, بررسی بازتاب این هویت در فرهنگ برای روشن کردن این سرچشمه ها و آفرینش زبان و فرهنگی مبتنی بر برابری جنسیتی اهمیت اساسی دارد. هدف از این بخش نشان دادن نگاه مردانه به زنان و جایگاه آنان با ریشه های بسیار ژرف آن در فرهنگ و ادبیات است. این نگاه, سازنده تصویری است که از بیرون از زنان ترسیم شده است. از آن جایی که هویت هر کس برآیندی از تصاویر بیرونی و درونی آن شخص از خودش است, می توان پنداشت که تا پیش از انعکاس صدای زنان در عرصه رمان و ادبیات و فرهنگ, که پدیده متاخری به شمار می آید, یگانه تصویر هویت سازی جنسیتی کمابیش در این فرایند خلاصه می شده است. برای ارایه نمونه ای گویا از این تصویر در فرهنگ ایران, مروری بر ادبیات ایرانی صورت گرفته که باید آن را مقدمه ای برای مطالعات بعدی به شمار آورد.در بررسی حاضر, بخشی از پژوهش هایی که در ایران در زمینه تصویر زن در ادبیات و متون گوناگون انجام گرفته, و از جمله تازه ترین آن ها گرد آمده و نقد یا تفسیر شده است. علاوه بر آن, پژوهش نگارنده با استفاده از روش اسنادی, با حرکت از تعریف زن در فرهنگ معین و نیز نگاهی بر مهم ترین چهره های رمان نویسی معاصر ایران به انجام رسیده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

توکلی، نیره. (1382). فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران. مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)، 2(3)، 31-70. SID. https://sid.ir/paper/66353/fa

Vancouver: کپی

توکلی نیره. فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران. مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)[Internet]. 1382؛2(3):31-70. Available from: https://sid.ir/paper/66353/fa

IEEE: کپی

نیره توکلی، “فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران،” مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)، vol. 2، no. 3، pp. 31–70، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/66353/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )