video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,429

دانلود:

375

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 132

چکیده

 فرآیند چند بعدی دست رسی افراد به منابع قدرت, برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی, به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند, توان مندسازی نامیده می شود. در میان راه های گوناگونیکه برای توان مندسازی زنان در ابعاد و سطوح مختلف وجود دارد, اعتبارات خرد با نفوذ در ابعاد مختلف زندگی زنان و کمک به بهبود زندگی تعداد زیادی از آن ها, در دو دهه اخیر, جای گاهی ویژه را به خود اختصاص داده و به دلیل آن که عموما در قالب گروه های داوطلب و بدون نیاز به ضامن یا وثیقه به زنان واگذار می شود, مورد استقبال قرار گرفته است. کاهش فقر, افزایش سرمایه های اجتماعی, افزایش پس انداز, کارآفرینی, احساس امیدواری نسبت به زندگی, و کنترل زنان بر تصمیم گیری های اقتصادی, از جمله تاثیراتی است که اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان داشته است.در این پژوهش, که هدف آن بررسی نقش مثبت و منفی شبکه واگذاری اعتبارات خرد روستای پشت رود بم در ابعاد مختلف توان مند سازی زنان است, چهار بعد اقتصادی, اجتماعی, روانی, و فرهنگی توان مندسازی زنان, با روش پیمایش و از طریق مصاحبه مستقیم بر روی 108 زن عضو صندوق خرده وام دهی زنان روستای پشت رود بم (در شمال شهر بم, استان کرمان), مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که حضور فعال در شبکه های واگذاری اعتبارات خرد, بر افزایش توان مندی های اجتماعی, اقتصادی, و روانی تاثیر داشته, اما نتوانسته است بر روی توان مندی فرهنگی زنان تاثیری معنادار بگذارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رحمانی، مریم، زندرضوی، سیامک، ربانی، علی، و ادیبی، مهدی. (1387). نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(، 6(3 (پیاپی 18))، 105-132. SID. https://sid.ir/paper/66081/fa

Vancouver: کپی

رحمانی مریم، زندرضوی سیامک، ربانی علی، ادیبی مهدی. نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان([Internet]. 1387؛6(3 (پیاپی 18)):105-132. Available from: https://sid.ir/paper/66081/fa

IEEE: کپی

مریم رحمانی، سیامک زندرضوی، علی ربانی، و مهدی ادیبی، “نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم،” مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(، vol. 6، no. 3 (پیاپی 18)، pp. 105–132، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/66081/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی