مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

274

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه گانه نمایش نامه شب هزارویکم بهرام بیضایی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 114

چکیده

بهرام بیضایی از نویسندگان نام آشنای ایرانی است که در برخی از نمایش نامه های او, زنان دارای نقشی محوری اند. نمایش نامه شب هزارویکم بیضایی دربرگیرنده سه اپیزود است که در آن ها, هم راه با دست بردن در گفته های موجود از داستان های کهن و بازآفرینی آن ها, نقش زن در کانون توجه قرار گرفته و با نقش های اساطیری آناهیتا پیوند خورده است, هرچند به رغم این پیوند, زنان این نمایش نامه نقش های واقعی و طبیعی خود در سامانه حاکم را نیز به خوبی بازی می کنند. آن ها نمادی روشن از یک یا چند ویژگی برجسته انسانی اند که پیوسته در پیکار و کش مکش با سامانه موجود به سر می برند.در این نوشتار, به واکاوی و بررسی نقش, جایگاه, کنش ها, و واکنش های زن در این اثر می پردازیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی