video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,401

دانلود:

1,089

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر منگنز و مس بر خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژی استحکام بالا حاوی عناصر Mo, Cr, Ni و V

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 39

چکیده

 فولادهای کم آلیاژی با مقادیر مختلف عناصر Mo, Cr, Ni و V پس از آهنگری و عملیات حرارتی, دارای کاربردهای وسیعی در ساخت مخازن تحت فشار, لوله های تحت شوک و تنش بالا, روتورها, ژنراتورها, مته های حفاری طویل و غیره می باشند. در این فولادها میزان منگنز و مس نقش مهمی را بر خواص مکانیکی به خصوص داکتیلیتی ایفا می کنند. در این تحقیق جهت دستیابی به مقادیر بهینه استحکام و داکتیلیتی, تاثیر تغییر مقادیر منگنز و مس در یک نوع فولاد آزمایشگاهی کم آلیاژ حاوی عناصر Mo, Cr, Ni و V مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه هایی با درصدهای وزنی مختلف منگنز (0.85%- 0.23%) و همچنین مس (0.45%- 0.15%) ریخته گری شدند و پس از آهنگری, در دمای 870°C به مدت 1 ساعت آستنیته و سپس آبدهی شدند. نهایتا نمونه ها در دمای 600°C به مدت 1 ساعت تحت عملیات بازگشت قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش مقادیر منگنز و مس به ترتیب از 0.35% تا 0.85% و از 0.15% تا 0.45% استحکام تسلیم و کششی افزایش می یابد و بیشترین مقدار انرژی ضربه در فولادهای شامل منگنز در ترکیب 0.35% منگنز و در فولادهای شامل مس در ترکیب 0.25% مس مشاهده می شود. همچنین با افزایش مقدار منگنز تا 0.85% و مقدار مس تا 0.45% انرژی ضربه کاهش می یابد و تغییر درصد وزنی منگنز و مس باعث ایجاد تغییر محسوسی در ریز ساختار مارتنزیت تمپر شده نمی شود. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشها, بهترین ترکیب شیمیایی جهت حصول تلفیق مناسبی از استحکام و داکتیلیتی برای فولاد منگنز دار, مقدار منگنز 0.35% و برای فولاد مس دار, مقدار 0.25% تعیین گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  بلباسی، م.، و عبداله زاده، ا. (1385). تاثیر منگنز و مس بر خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژی استحکام بالا حاوی عناصر Mo, Cr, Ni و V. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی), 17(1), 33-39. https://sid.ir/paper/65883/fa

  Vancouver: کپی

  بلباسی مجید، عبداله زاده امیر. تاثیر منگنز و مس بر خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژی استحکام بالا حاوی عناصر Mo, Cr, Ni و V. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی). 1385 [cited 2023January30];17(1):33-39. Available from: https://sid.ir/paper/65883/fa

  IEEE: کپی

  بلباسی، م.، عبداله زاده، ا.، 1385. تاثیر منگنز و مس بر خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژی استحکام بالا حاوی عناصر Mo, Cr, Ni و V. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی), [online] 17(1), pp.33-39. Available: https://sid.ir/paper/65883/fa.