مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) | سال:1389 | دوره:21 | شماره:4 | صفحه شروع:118 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

209

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تکنولوژی های پیشرفته تولید با استفاده از مدل ترکیبی برنامه ریزی احتمالی و تصمیم گیری چند معیاره فازی

صفحات

 صفحه شروع 118 | صفحه پایان 130

چکیده

 در این مقاله ارزیابی و انتخاب تکنولوژی های پیشرفته تولید مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدلی ترکیبی که شامل دو مرحله بوده و هم معیارهای اقتصادی و هم معیارهای استراتژیکی را در ارزیابی لحاظ می کند, ارایه کرده ایم. درمرحله اول, با توجه به محدودیت ها و ویژگی های هر طرح و با استفاده از برنامه ریزی خطی با محدودیت های احتمالی, مقادیر تولید, سطوح موجودی و کمبود برای هر طرح بدست آمده و بر اساس آنها ارزش فعلی بهینه هر طرح محاسبه می شود. در مرحله دوم مقادیر ارزش فعلی طرح ها (که در مرحله نخست بدست آمده است) به عنوان معیار اقتصادی و همچنین اهدف استراتژیکی که از انتخاب طرح ها مورد نظر است, به عنوان معیارهای استراتژیک , در نظر گرفته می شود. سپس با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی, طرح ها بر اساس امتیازاتی که در قبال هر یک از معیارهای استراتژیک و همچنین معیار اقتصادی کسب کرده اند, رتبه بندی شده و بهترین طرح انتخاب می شود. در پایان نیز با ذکر یک مثال عددی نحوه استفاده از مدل تشریح شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID