Start: 2/7/2023 10:23:48 PMEnd: 2/7/2023 10:23:49 PM >> 614

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

764

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت تروما در بارداری: رویکردی کاربردی از مراقبت مبتنی بر شواهد

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 117

چکیده

 مقدمه: تروما به طور متوسط یکی از هر 12 بارداری را متأثر می­ کند و علاوه بر پیامدهای جنینی, از مهم ترین علل غیر مامایی منجر شونده به مرگ در بین زنان باردار می­ باشد. با توجه به تغییر رویکردهای درمانی بر اساس مطالعات متعدد انجام شده پیرامون مدیریت تروما در بارداری, ضرورت بروزرسانی مراقبت های ارائه شده وجود دارد, لذا مطالعه مروری حاضر با هدف گردآوری مراقبت های بهینه مطرح شده برای بیماران باردار دچار تروما با استفاده از رویکرد مبتنی بر شواهد بر اساس بروزترین مقالات و دستورالعمل های موجود انجام شد. روش کار: در این مطالعه مروری, تمام مقالات و دستورالعمل های موجود از پایگاه های اطلاعاتی Irandoc, Magiran, Scopus, UpToDate, Science direct, Google Scholar, Pubmed, web of science, Cochrane Library, CINAHL و Medline با کلیدواژه های Trauma و pregnancy و معادل های فارسی آن بدون محدودیت زمانی توسط دو پژوهشگر جستجو شدند. پس از جستجو, محتوای تمام مقالات و دستورالعمل های موجود جهت یافتن مرتبط ترین شواهد مورد ارزیابی قرار­ گرفتند. یافته ها: بر اساس یافته­ های مقالات و گایدیلاین­ های مرور شده, ارزیابی و مدیریت زنان باردار سانحه دیده نیازمند رویکرد هماهنگ تیمی از متخصصان می­ باشد. به علاوه در تمام منابع مرور شده, هدف اولیه درمان قربانیان تروما در بارداری, ایجاد ثبات در وضعیت مادر و در ادامه ارزیابی وضعیت جنین می­ باشد. مراقبت های اولیه بیماران باردار همانند افراد غیر باردار بر اساس اصول احیای قلبی-عروقی پیشرفته (ACLS) می­ باشد. برخی جنبه­ های منحصر به فرد این احیاء شامل انتوباسیون سریع, انجام احیاء در وضعیت خوابیده به پهلو چپ و یا جابجایی دستی رحم و سزارین حول و حوش مرگ می­ باشد. غربالگری معمول زنان از نظر خشونت خانگی, توصیه به استفاده صحیح از کمربند ایمنی و خاموش نکردن کیسه هوا در حین رانندگی, از جمله استراتژی های مهم کاهش آسیب های ناشی از تروما در بارداری می­ باشد. نتیجه گیری: بر اساس شواهد به دست آمده, مدیریت تروما در بارداری باید به صورت تیمی و با توجه به جنبه ها و تغییرات خاص مربوط به این دوران صورت گیرد. استفاده از استراتژی های پیشگیری از وقوع تروما نیز نقش بسزایی در کاهش اثرات این عارضه در بارداری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی