مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر دوده و کائوچوی مصنوعی آلیاژ شده بر کیفیت چسبندگی آمیزه گام بالشتک در تایرهای روکش شده

صفحات

 صفحه شروع 223 | صفحه پایان 230

چکیده

 تایرهای روکش شده به عنوان یکی از محصولات بازیافتی تایر مطرح شده اند. بدین ترتیب که منجید مستعمل پس از طی مراحل ویژه ای روکش شده و به چرخه مصرف بازگردانده می شود. جدا شدن آج از سطح منجید مستعمل در حین کار به عوامل متعددی بستگی دارد. آمیزه گام بالشتک نقش بسیار موثری در استحکام چسبندگی آج به منجید در تایر روکش شده دارد. در این مطالعه, اثر دوده و کائوچوهای BR و SBR بر خواص آمیزه گام بالشتک و نیز پس از چسباندن آن به یک آمیزه پخت شده پایه از منجید تایر بررسی شده است. نتاج بیانگر آن است که با کاهش اندازه ذرات دوده مصرفی در آمیزه گام بالشتک می توان استحکام چسبندگی نهایی را افزایش داد. همچنین, کاربرد کائوچوی BR در آمیزه بالشتک گام به یک میزان بهینه می تواند باعث بهبود چسبندگی به سطح منجید مدل شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.