video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

763

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کیست هیداتید مغزی و بررسی موارد درمان شده در مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ارومیه از سال 1369 تا 1379

نویسندگان

میرزاآقازاده جواد

صفحات

 صفحه شروع 432 | صفحه پایان 435

چکیده

 پیش زمینه و هدف: کیست هیداتید که توسط اکینو کوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود یکی از اکثر کشورها از جمله ایران گزارش شده است. اکثر مطالعات در ایران نشان می دهد که کیست هیداتید را می توان در حیوانات اهلی مخصوصا علف خواران دید. انسان هم به عنوان یکی از میزبانان واسط انگل می باشد. انسان با خوردن سبزیجات و سالاد آلوده به تخم انگل به بیماری مبتلا می شود. بعد از چند هفته این تخم ها در بافت های مختلف میزبان واسط مخصوصا در کبد, ریه, طحال, مغز و استخوان به کیست هیداتید تبدیل می شود که در افراد آلوده با بعضی از عوارض همراه است. از نظر اپیدمیولوژی ارتباط نزدیک با سگ ها به عنوان میزبان انگل می تواند در پراکندگی بیماری کیست هیداتید موثر باشد. هدف این مطالعه بررسی موارد مغزی جراحی شده در مدت 10 سال می باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر 500 مورد توده فضاگیر تحت درمان جراحی قرار گرفته از نظر جنس, سن, محل کیست در مغز, محل زندگی بیمار منفرد و متعدد بودن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: از 500 توده مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته در بخش جراحی مغز 16 مورد (%3.2) مبتلا به کیست هیداتید مغزی بودند. از این 16 مورد, 9 نفر زیر 15 سال سن داشتند, 7 مورد بالای 15 سال سن داشتند. از لحاظ جنسی 10 نفر %62.5 مونث و 6 نفر (%37.5) مذکر بودند. در 14 مورد (%87.5) کیست ها در قسمت بالای تنتوریوم و در 2 مورد (%12.5) در قسمت پایین تنتوریوم قرار گرفته بودند.در %12.5 موارد کیست های متعدد ولی در اکثر موارد %87.5 افراد کیست منفرد داشتند.بحث و نتیجه گیری: در مناطق اندمیک جلب مشارکت و آموزش مردم, مطالعات همه گیر شناسی, بویژه در گروه های آسیب پذیر ضرورت دارد. از طرفی درمان جراحی توام با درمان دارویی موثرترین روش درمانی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  میرزاآقازاده، ج. (1386). کیست هیداتید مغزی و بررسی موارد درمان شده در مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ارومیه از سال 1369 تا 1379. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 18(1), 432-435. https://sid.ir/paper/64392/fa

  Vancouver: کپی

  میرزاآقازاده جواد. کیست هیداتید مغزی و بررسی موارد درمان شده در مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ارومیه از سال 1369 تا 1379. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1386 [cited 2023January30];18(1):432-435. Available from: https://sid.ir/paper/64392/fa

  IEEE: کپی

  میرزاآقازاده، ج.، 1386. کیست هیداتید مغزی و بررسی موارد درمان شده در مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ارومیه از سال 1369 تا 1379. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 18(1), pp.432-435. Available: https://sid.ir/paper/64392/fa.