مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه) | سال:1379 | دوره:11 | شماره:4 | صفحه شروع:225 | صفحه پایان:233

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

445

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان کاهش خون آلوژنیک در 45 مورد از اهداکننده اتولوگ

نویسنده

تیموری حسین

صفحات

 صفحه شروع 225 | صفحه پایان 233

چکیده

 مقدمه: خون آلوژن دارای عوارضی هر چند نادر ولی متعدد است. از جمله عوارض ناسازگاری خون, انتقال بیماری های منتقله از راه خون, آلوایمونیزاسیون و GVHD می باشد. تهیه خون سالم از اولویت های اول مراکز انتقال خون دنیاست, چنانچه روز جهانی بهداشت در سال 2000 به نام خون سالم نامگذاری شده است تا افکار عمومی مردم دنیا به آن جلب شده و بدین طریق مشارکت عمومی برای تهیه خون سالم فراهم گردد. در این میان جمع آوری خون اتولوگ از مهم ترین روش های تهیه خون سالم است که می تواند جایگزین مناسب خون آلوژن باشد. مواد و روش: در این تحقیق 45 بیمار اتولوگ از 19 بیمارستان با درخواست کتبی از پزشک معالج در زمینه های مختلف جراحی از جمله پلاستیک, ارتوپدی, زنان و جراحی عمومی و ENT به مرکز انتقال خون تهران مراجعه نمودند. از بیماران در صورت داشتن هماتوکریت بیش از 30 درصد به فواصل هفتگی خونگیری به عمل می آمد و 72 ساعت مانده به عمل جراحی خونگیری متوقف می شد. خونهای جمع آوری شده بعد از انجام تست های ویرال (Anti-HIV, HBSAg, Anti-HCV ,RPR) و در صورت منفی بودن نتایج آنها به طور جداگانه در °C 1-6 نگهداری می شد این خون ها, قبل از عمل جراحی به بیمارستان ارسال می گردید تا در صورت لزوم مورد مصرف واقع شود و در غیر این صورت به سازمان انتقال خون عودت داده می شد. نتایج: سن بیماران 13 تا 72 سال و وزن آنها از 40 تا 105 کیلوگرم متفاوت بود. 19 نفر (42.5) یک واحد و 23 نفر (51.5 درصد) 2 واحد دو نفر 3 واحد (4.4) و یک نفر (2.2 درصد) 4 واحد خون هدیه کردند که 75% آن مصرف گردید. از میان 45 نفر, 37 بیمار (82.2 درصد) به خون آلوژن نیاز پیدا نکردند و در هشت نفر دیگر علاوه بر خون اتولوگ خون آلوژن هم مصرف شد که علت آن اغلب ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح خونگیری بود به طوری که فرصت کافی برای جمع آوری مقدار کافی خون وجود نداشت. عارضه خونگیری در یک نفر (2.2 درصد) مشاهده گردید. به طوری که تفاوت معنی داری با عارضه خونگیری آلوژن (2.2 درصد) نداشت. بحث: بررسی فوق نشان داد که خون اتولوگ در کاهش مصرف خون آلوژن به طور قابل توجهی (82.2 درصد) موثر می باشد بنابراین یکی از راه های مهم در سالم سازی خون ها محسوب می گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID