video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,552

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه حشره کش دیمتوات توسط باکتری Pseudomonas Putida

نویسندگان

نظریان ابوالفضل

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 221

چکیده

 پیش زمینه و هدف: دیمتوات به عنوان ترکیب آلی فسفردار در مبارزه با آفات کشاورزی استفاده می شود که برای اعصاب انسان سمی است. پسودوموناس های حاوی پلاسمیدهای تجزیه کننده ترکیبات فسفردار, راهی مناسب برای پاکسازی محیط زیست معرفی شده اند.مواد و روش کار: پسودوموناس پیوتیدا از خاک آلوده به این سموم تفکیک و در محلول معدنی غنی شده با دیمتوات, شناسایی و به طور مطلوبی کشت شد. مصرف دیمتوات بر اساس مهار (سمیت) استیل کولین استراز بدست آمد. پلاسمیدهای تجزیه کننده آنزیم های هیدرولیتیک به وسیله آکریدین اورنج حذف شدند و از باکتری مقاوم به حساس منتقل شدند.یافته ها: دیمتوات با غلظت 0.8 گرم در لیتر در محلول معدنی به وسیله باکتری به خوبی مصرف شد. رشد باکتری در محیط حاوی دیمتوات دوبرابر بیشتر از فسفات معدنی بود. میزان پروتیین تام تولیدی تا 357 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت. فعالیت آنزیم استیل کولین استراز توسط دیمتوات در غلظت های 0.2 تا 2 گرم در لیتر به طور خطی کاهش می یافت اما چنانچه پسودوموناس پوتیدا در محلولی دارای دیمتوات با غلظت دو گرم در لیتر به مدت 96-48 ساعت کشت می شد اثر مهارکنندگی باقیمانده دیمتوات در آن محلول به ترتیب 63 تا 97 درصد کاهش می یافت. این باکتری مقاوم در برابر دیمتوات در اثر آکریدین اورنج, پلاسمیدهای مقاومت را از دست می داد. پلاسمیدهای مقاومت به باکتری های حساس, انتقال یافتند.بحث و نتیجه گیری: پلاسمیدهای مذکور که آنزیم های تجزیه کننده سموم فسفردار را بیان می کنند, ابزار موثری برای پاکسازی ترکیبات آلی فسفردار (سموم ضداعصاب) محسوب می شوند و با فن آوری های نوین امکان کاربرد در جلوگیری از مضرات ناخواسته ترکیبات آلی فسفردار را دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نظریان، ابوالفضل. (1388). تجزیه حشره کش دیمتوات توسط باکتری Pseudomonas Putida. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)، 20(3)، 215-221. SID. https://sid.ir/paper/63697/fa

  Vancouver: کپی

  نظریان ابوالفضل. تجزیه حشره کش دیمتوات توسط باکتری Pseudomonas Putida. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)[Internet]. 1388؛20(3):215-221. Available from: https://sid.ir/paper/63697/fa

  IEEE: کپی

  ابوالفضل نظریان، “تجزیه حشره کش دیمتوات توسط باکتری Pseudomonas Putida،” مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)، vol. 20، no. 3، pp. 215–221، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/63697/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی