مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,709

دانلود:

425

استناد:

اطلاعات

عنوان

تاثیر عصاره متانولی رازیانه (Fennel) بر فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 470 | صفحه پایان 483

چکیده

 مقدمه: فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (Idiopathic pulmonary fibrosis یا IPF), بیماری مزمن بینابینی منتشر بافت ریه است که باعث ایجاد علایمی همچون سرفه و تنگی نفس می شود. متوسط بقا در این بیماران 3 سال بعد از شروع علایم بالینی می باشد. امروزه رویکرد درمانی در بیماری IPF در جهت استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان شیمیایی یا گیاهی جهت حذف رادیکال های آزاد و جلوگیری از پدیده التهاب و سپس فیبروز است. با توجه به خواص و ترکیبات آنتی اکسیدان رازیانه, این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره متانولی گیاه رازیانه بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی انجام گرفت.روش: برای ایجاد فیبروز ریوی, 15 میلی گرم بلئومایسین در تراشه 52 سر موش صحرایی نر تزریق شد. سپس 500 میلی گرم (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) عصاره متانولی رازیانه به صورت دوره های 14 و 28 روزه به روش داخل صفاقی تزریق گردید. در نهایت, نمونه ها از جهت التهاب, فیبروز, غلظت هیدروکسی پرولین و پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت کاتالاز بافت ریه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: درجه التهاب, فیبروز و غلظت هیدروکسی پرولین و میزان پراکسیداسیون لیپیدی پارانشیم بافت ریه در گروه عصاره متانولی رازیانه نسبت به سایر گروه ها کاهش معنی داری داشت. همچنین, افزایش معنی داری در غلظت کاتالاز بافتی نسبت به سایر گروه های مطالعه در روزهای 14 و 28 مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل شده, احتمال دارد عصاره رازیانه با خاصیت آنتی اکسیدانی خود بتواند در پیشگیری و درمان فیبروز ریوی موثر باشد و شاید بتوان گیاه رازیانه را جهت پیشگیری و درمان فیبروز ریوی به جای استفاده از کورتیکواستروئیدها و سرکوب کننده های ایمنی که دارای عوارض جانبی زیادی هستند و همچنین, به دلیل استقبال بیشتر بیماران از داروهای گیاهی پیشنهاد کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ثمره فکری، میترا، پورصالحی، حمیدرضا، ماندگاری، علی، شریفی فر، فریبا، محمودی، راحیل، ایزدی، عاطفه، نعمت الهی، محمدهادی، جمشیدی، نصراله، پورغلامحسین، فاطمه، و لشکری زاده، محمدرضا. (1394). تاثیر عصاره متانولی رازیانه (Fennel) بر فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 22(5)، 470-483. SID. https://sid.ir/paper/622/fa

  Vancouver: کپی

  ثمره فکری میترا، پورصالحی حمیدرضا، ماندگاری علی، شریفی فر فریبا، محمودی راحیل، ایزدی عاطفه، نعمت الهی محمدهادی، جمشیدی نصراله، پورغلامحسین فاطمه، لشکری زاده محمدرضا. تاثیر عصاره متانولی رازیانه (Fennel) بر فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1394؛22(5):470-483. Available from: https://sid.ir/paper/622/fa

  IEEE: کپی

  میترا ثمره فکری، حمیدرضا پورصالحی، علی ماندگاری، فریبا شریفی فر، راحیل محمودی، عاطفه ایزدی، محمدهادی نعمت الهی، نصراله جمشیدی، فاطمه پورغلامحسین، و محمدرضا لشکری زاده، “تاثیر عصاره متانولی رازیانه (Fennel) بر فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش صحرایی،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 22، no. 5، pp. 470–483، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/622/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری