مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,416

دانلود:

302

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیر پرتو گاما بر سلول های اریتروئیدی مغز استخوان موش های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 125

چکیده

 تاثیر پرتوگاما بر سلول های رده اریتروئیدی مغز استخوان مانند پلی کروماتیک اریتروسیت ها (PCE) و نرموکروماتیک اریتروسیت ها (NCE) در اثر تابش پرتو گاما در دوزهای 1, 2, 5, 7.5 و 10 گری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. 24 ساعت پس از پرتودهی, موش ها به روش جابجایی گردنی (cervical dislocation) کشته شده و مغز استخوان ناحیه فمور آنها خارج گردید. سپس NCE, PCE و میکرونوکلئوس هایی که در اثر پرتوگیری در سلول های رده اریتروئیدی ایجاد شده بودند, مورد بررسی قرار گرفته است. برای شمارش سلول های بدون میکرونوکلئوس و دارای میکرونوکلئوس از رنگ آمیزی استاندارد و میکروسکپ نوری استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق کاهش نسبی PCE و افزایش تعداد میکرونوکلئوس تا دوز 2 گری مشاهده گردید که به ترتیب بیان گر اثر مسمومیت زایی (CYTOTOXIC EFFECT) و ایجاد شکست در زنجیره DNA ناشی از پرتو گاما (CLASTIOGENIC EFFECT) می باشد. در دوزهای بالاتر از 2 گری, روند فوق ادامه نیافت. زیرا بین دوزهای 5 تا 7.5 گری افزایش و در دوزهای 7.5 تا 10 گری کاهش, مشاهده گردید. تعداد میکرونوکلئوس ها نیز در همین دوزها کاهش یافته است.از مجموع این تحولات چنین به نظر می رسد که احتمالا مکانیزم دفاعی موش های Balb/c در دوزهای بالاتر از 2 گری تحریک شده ومقاومت بیشتری را درمقابل آثار مخرب پرتو از خود نشان می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توکلی، حسن، پورحیدری، غلامرضا، حسینی مهر، سیدجلال، و سبحانی، علی قلی. (1382). ارزیابی تاثیر پرتو گاما بر سلول های اریتروئیدی مغز استخوان موش های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس. مجله طب نظامی، 5(2 (مسلسل 16))، 121-125. SID. https://sid.ir/paper/62136/fa

  Vancouver: کپی

  توکلی حسن، پورحیدری غلامرضا، حسینی مهر سیدجلال، سبحانی علی قلی. ارزیابی تاثیر پرتو گاما بر سلول های اریتروئیدی مغز استخوان موش های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس. مجله طب نظامی[Internet]. 1382؛5(2 (مسلسل 16)):121-125. Available from: https://sid.ir/paper/62136/fa

  IEEE: کپی

  حسن توکلی، غلامرضا پورحیدری، سیدجلال حسینی مهر، و علی قلی سبحانی، “ارزیابی تاثیر پرتو گاما بر سلول های اریتروئیدی مغز استخوان موش های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس،” مجله طب نظامی، vol. 5، no. 2 (مسلسل 16)، pp. 121–125، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/62136/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی